Lidové noviny

Kdo napíše Odysseu

-

Dvakrát za poslední dobu jsem byl vytržen z libého poklimbává­ní u posledních nočních zpráv rozhlasové stanice Plus. Poprvé mne vyrušila Zemanova svině, vypuštěná na premiéra Sobotku. Okamžité hnutí mysli přišít na ten pytel sprostot stejnou záplatu jsem však rychle potlačil. Vzpomněl jsem si totiž na lidovou moudrost „nešťourej, jinak budeš také smrdět“. A tak Pána z Jitrnic a na Slivovici nechám být.

Podruhé mne vyrušila slova předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. V rozhovoru k výročí justiční vraždy Milady Horákové bránil novotu, a tedy žádnými zločiny někdejší KSČ neposkvrně­nou KSČM jako „had plzký“, mohu-li použít tento termín z dávných kronik. Jsme přece naprosto jiná strana, opakoval. Zajisté. Je to skoro jako s Odysseou, kterou prý nesložil Homér, ale jiný Řek stejného jména, protože my zde máme stejnou stranu jiného jména. Neboť to M v názvu neznamená vůbec nic. Není to symbol gruntovní očisty, pokání či, nedej bože, moderní demokratic­ké levice. Je to toliko re-

Pondělí Neff likt z roku 1968. V rámci tehdejší federaliza­ce ČSSR měla totiž vedle KS Slovenska vzniknout i KS Čech a Moravy.

KSČM si z toho posledního písmenka udělala symbol změny, kte-

Úterý Putna

Středa Baldýnský rá nenastala. Co naplat, když sám předseda Filip finančně přispěje na bustu Milady Horákové, pokud v „nové straně“nacházejí útočiště bachaři, pendrekáři či vražední „ochránci hranic“minulého režimu? Vyváží snad finanční příspěvek pana předsedy na bustu zavražděné Horákové váhu květů, které ona „nová strana“pravidelně klade k bustě Klementa Gottwalda? Muže, který onu ženu vydal katu?

Na obranu novoty a neposkvrně­nosti KSČM uvedl pan Filip, že její členové ještě nebyli na světě v době oněch krvavých zločinů. Byli sice na světě v době zločinů už nekrvavých, normalizač­ních, ale to velkoryse pomiňme. Tuším, že zesnulý exkancléř Kohl to nazval „dobrodiním pozdního zrození“. Proč ale to dobrodiní KSČM nepřiznává i jiným? Třeba dnešním Němcům, zejména však našim vyhnaným sudetským krajanům? Jaké to furóre spustila KSČM, když jejich pravidelné setkání navštívil nejdříve český ministr kultury a letos dokonce lidovecký místopremi­ér! Přímo zrada české

Čtvrtek Rejžek věci! Čím se ti zatracení skopčáci, děti dětí odsunutých českých Němců, provinili? Kromě rezignací na návrat a na restituci majetků snad jen tím, že jsou Němci. Mně z toho vykukuje jakési všeslovans­tví, proti kterému už zuřivě bojoval Karel Havlíček Borovský.

Je to blbý, to se bude líbit, říkával kdysi Jan Werich. A „nová“KSČM zřejmě dobře zná své pappenheim­ské, neboť ji volebně preferuje už patnáct procent občanů. Západ jsme na nátlak komunistů odmítli už nepřijetím Marshallov­a plánu, takže se na někdejší rakouský chudobinec dnes díváme zdola. Dnes se snaží KSČM rozvikláva­t náš poměr k EU a jako po únoru 1948 nacházejí v tom spojence v některých demokratic­kých stranách. Kladu si tedy otázku, kdo tu českou Odysseu nakonec skutečně napíše? JIŘÍ HANÁK

Pátek Šustrová

Co naplat, když sám předseda Filip finančně přispěje na bustu Milady Horákové, pokud v „nové straně“nacházejí útočiště bachaři, pendrekáři či vražední „ochránci hranic“minulého režimu?

Sobota Hanák

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic