Lidové noviny

DOPISY REDAKCI

-

mi dobře uvědomoval význam bojového vystoupení legionářů pro vznik samostatné­ho státu. Přiznával, že rozhodnutí vyslat vojáky do boje a na možnou smrt byla ta nejtěžší, jaká kdy v životě musel učinit. Rozkazy podepisova­l s vědomím, že je to nezbytně nutné. Že za vlastní stát je třeba bojovat.

Byla to nepochybně právě věrnost národní myšlence, která nevycvičen­é, špatně vyzbrojené a vystrojené dobrovolní­ky přivedla k velkému zborovském­u vítězství. Naši legionáři dokázali během několika hodin to, co se nepodařilo mnohem sinějším ruským jednotkám. Dokázali to proto, že bojovali za svobodu, za vlast, za demokracii.

Svět pořád není bezpečný. My už dlouho žijeme v míru. Ale na Ukrajině se stále válčí. Válčí se za svobodný a svébytný stát. A v mnoha dalších konfliktec­h je třeba nasazení našich dnešních legionářů. Bojová tradice od Zborova je pochodeň, kterou dějinami nesou další generace hrdinů. Bez těchto hrdinů by se naše bezpečí a svoboda staly iluzí. Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny, ČSSD

Dopisy jsou redakčně kráceny

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic