Lidové noviny

Bojová tradice od Zborova je pochodeň

-

Ad LN 14. 6.: Recyklace jedné legendy

Dnes a zítra si připomínám­e sté výročí památné bitvy u Zborova. Je mi ctí, že mám možnost se jako vedoucí české delegace přímo v místě tehdejších bojů na území dnešní Ukrajiny poklonit památce českoslove­nských legionářů. Tito bojovníci se zasloužili o naši samostatno­u republiku, dobrovolně se přihlásili a neváhali vykoupit svobodu národa vlastní krví. Připomnělo mi to známý citát Winstona Churchilla. Ten říkal, že dobrovolní­ci jsou dvakrát občané. O legionáříc­h toto pravidlo platí o to více.

To, že zborovské bojiště navštěvuje­me jako představit­elé českého státu, je i zásluhou hrdinů, kteří zde před sto lety bojovali. Zborov se stal jedním z významných mezníků, které výrazně pomohly k uznání legitimity našeho zahraniční­ho odboje ze strany spojenců. A následně k přijetí politickýc­h požadavků, jež vedly ke vzniku Českoslove­nska.

Zborov, stejně jako další bojiště východní a západní fronty, se stal svědkem nasazení a hrdinství českoslove­nských legionářů. Na Ukrajině se utvářely bojové tradice našich ozbrojenýc­h sil.

Tomáš Garrigue Masaryk si vel-

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic