Lidové noviny

Nejkratší zážitky ve Varech

- MARCEL KABÁT

Na probíhajíc­ím mezinárodn­ím filmovém festivalu v Karlových Varech lze v rámci jedné projekce vidět někdy i tři filmy najednou. Sekce První podání, na jejímž pořádání se podílí i televizní stanice Sundance Channel, nabízí krátká, ale často pozoruhodn­á dílka talentovan­ých evropských filmařů.

Deset studentů a absolventů filmových škol z celé Evropy představuj­e v sekci První podání své snímky, které mají ambici zaujmout festivalov­é publikum i zástupce filmového průmyslu. Mladí tvůrci už mají často za sebou první úspěchy a chybí jim jen pomyslný krůček k nastartová­ní profesioná­lní filmařské kariéry. Právě k tomu by jim účast v Prvním podání měla také dopomoci.

První podání má i svého mentora – letos si filmaře vzal na starost nekompromi­sní kanadský tvůrce Denis Côté, jehož snímky jsou také v programu festivalu

útěk do Německa. Slovensko-ukrajinská hranice ale patří pašerákům a obchodníků­m s bílým masem a Martin s Denisijou netuší, jaké nástrahy na ně čekají... Film, který vznikl v koprodukci FAMU a VŠMU, byl již uveden na mezinárodn­ím festivalu v Cannes v rámci soutěže Cinéfondat­ion zaměřené na tvorbu filmových škol.

Jeden z nejvyzrále­jších a zároveň nejvtipněj­ších snímků Prvního podání natočila lotyšská režisérka Liene Linde: ve svém filmu Sedm rozpačitýc­h sexuálních scén. Část první sama hraje režisérku, jež se snaží před schvalovac­í komisí obhájit svůj filmový projekt o vlastním intimním životě. Hravý film ve filmu vyniká nadhledem a také skvělou prací s herci.

Totéž platí o finském příspěvku Po třídním srazu (režie Kirsikka Saari), v němž se padesátile­tá Saila probouzí v posteli s téměř zapomenutý­m spolužákem. Setkání neforemnýc­h těl a pochrouman­ých duší je groteskním i dojemným zážitkem. A za vidění stojí například i film švédské režisérky Marie Erikssonov­é První školní den, který opět stojí na přesvědčiv­ém výkonu herců, tentokrát dokonce dětských.

Obrazově pozoruhodn­ý je snímek Ateliér islandské filmařky Elsy Maríi Jakobsdótt­ir. Odehrává se v utopicky moderním rekreačním objektu, kde se nečekaně potkávají dvě rozdílné ženy: jedna hledá odpočinek, ticho a klid, druhá vytváří akustickou instalaci, jejíž hluk nehybný mír narušuje.

Slovinská režisérka Katarina Morano přichází s filmem Lublaň–Mnichov 15:27 o mladém lublaňském páru, kterému se životní provizoriu­m pozvolna proměňuje v setrvalou situaci: práci i bydlení podřizují vysněnému okamžiku, kdy opustí Slovinsko a vydají se do Německa hledat „něco lepšího“. Možná k tomu ale nikdy nedojde.

Citlivý vhled do rodinného prostředí nabízí gruzínský snímek Čekání na Anu, který natočil režisér Giorgi Mukhadze. Matčina smrt se stává příležitos­tí k setkání dlouho odloučenýc­h sourozenců, jejichž životy jsou natolik rozdílné, že nyní jen těžko hledají společnou řeč. Až zdánlivá maličkost prolomí bariéru, která je odděluje.

Proč opouštět ideály?

Sekce První podání má i svého mentora – letos si nadějné filmaře vzal na starost nekompromi­sní kanadský tvůrce Denis Côté, jehož snímky jsou také zařazeny v programu karlovarsk­ého festivalu. Zhlédnout lze například film Vic+Flo viděly medvěda o dvou bývalých spoluvě- zeňkyních, který získal Stříbrného medvěda a Cenu Alfreda Bauera na Berlinale v roce 2013.

O čem bude Denis Côté se svými následovní­ky hovořit, lze docela dobře odvodit z jeho už dříve zveřejněné­ho prohlášení k nadcházejí­címu setkání: „V dnešní době musí člověk hledat různé alternativ­y, aby čelil diktátu filmové branže. Cesty financován­í filmových projektů často podléhají přísným pravidlům, která vedou k pochybám, nebo dokonce opuštění našich tvůrčích ideálů. Proč? ...ale doopravdy, proč?“

Návštěvníc­i karlovarsk­ého festivalu se budou moci s Denisem Côtém setkat i v rámci debaty KVIFF Talk 5. července.

První podání, Mezinárodn­í filmový festival Karlovy Vary, do 8. 7.

 ?? Snímek nizozemské­ho režiséra Jorena Moltera vypráví o bezelstném chovateli holubů Lammertovi, který se ocitne v nemilosti svých sousedů kvůli tomu, že nedopatřen­ím podpořil záměr společnost­í stavějícíc­h větrné turbíny. Přitom si chtěl dát jen kávu a něco  ?? Srdečné pozdravy z Kropsdamu.
Snímek nizozemské­ho režiséra Jorena Moltera vypráví o bezelstném chovateli holubů Lammertovi, který se ocitne v nemilosti svých sousedů kvůli tomu, že nedopatřen­ím podpořil záměr společnost­í stavějícíc­h větrné turbíny. Přitom si chtěl dát jen kávu a něco Srdečné pozdravy z Kropsdamu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic