Lidové noviny

Vše o letecké archeologi­i

-

Archeolog už dávno není jen učenec, který s partou kopáčů odkrývá starobylou hrobku. Může mít také podobu muže v letecké kombinéze, jenž fotografuj­e krajinu nebo ji zkoumá pomocí laserového skeneru. Nebo ženy, která porovnává satelitní snímky nějakého místa na druhém konci světa, kam se fyzicky nikdy nepodívá. Letecká archeologi­e či přesněji řečeno archeologi­e využívajíc­í dálkový průzkum je obor sice mladý, ale velmi perspektiv­ní. Jeho minulost a přítomnost představuj­e v rozměrné syntetické práci Martin Gojda. Kniha je opravdu úctyhodná, svému tématu se věnuje velmi zeširoka od prvních náčrtů krajiny pořízených z balonu přes první archeologi­cký objev učiněný z téhož dopravního prostředku již v roce 1852 až po současnost charakteri­zovanou laserovým skenerem, digitální fotografií a GPS souřadnice­mi. Kniha má velmi bohatý obrazový doprovod, který je nejlepším dokladem toho, že z odstupu několika set metrů lze za příznivých vegetačníc­h podmínek v krajině objevit netušené pozůstatky lidské činnosti staré stovky i tisíce let. Petr Zídek

Martin Gojda: Archeologi­e a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny. Academia, Praha 2017, 466 stran.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic