Lidové noviny

Revolver Revue na léto

-

Barevně dobře sytá obálka s avantgardi­stickým detailem květu trochu klame tělem: uvnitř tentokrát u výtvarných příspěvků převažují černobílé nebo tlumené barevné tóny. Černobílé jsou snímky Radovana Kodery z Plzně konce 80. let, stejně tak videozázna­my z cest vlakem Zdeňka Macháčka nebo fotoreport­ážní dokument Pavla Hrocha z mexického rodea. K tomu je připojen rozhovor s autorem. Jiným interview je dialog Adama Drdy s Petrem Štemberou – zahájen tím je „volný cyklus rozhovorů s vybranými představit­eli akčního umění v jeho počátcích“. Tereza Límanová debutovala roku 2014 kvalitním románem Domeček; nynější RR přináší ukázku z jejího příštího románu. Většinou ještě nepublikov­ané jsou verše Andreje Stankoviče v bloku, jehož součástí jsou i tři lektorské posudky, které na jeho poezii vznikly roku 1970. Samostatno­u přílohou RR 107 je brožura z projektu Jedna věta. Větu denně po dobu jednoho roku si tentokrát zapisoval publicista, redaktor a básník Miloš Doležal (* 1970). Josef Chuchma

Revolver Revue č. 107/ léto 2017. Vydává Revolver Revue, Praha, šéfredakto­rka Terezie Pokorná, 244 stran + 48 stran Jedné věty, cena ve volném prodeji 178 korun.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic