Lidové noviny

Skoky na konci světa

-

Hledáte-li v Čechách konec světa, může být v poutním místě a bývalé vsi Skoky u Žlutic, pár kilometrů na jih od silnice Praha – Karlovy Vary. A hledáte-li čas, kdy tam vyrazit, hodí se tento víkend. Skoky slaví 300 let trvání poutního místa. Takových je více, ale snad žádné z nich nemá takový cejch konce světa. Skoky byly nejprve postiženy odsunem Němců a pak stavbou přehrady Žlutice, jež je komunikačn­ě odřízla od okolí. Poslední obyvatelka obce zemřela v roce 1982, a ačkoliv je tamní kostel Navštívení Panny Marie památkově chráněn, ještě v roce 2006 z něj zloději sebrali měděné báně. Až v poslední dekádě se projevuje péče o poutní místo po stránce památkářsk­é (oprava kostela), duchovní (vznik poutní stezky z Teplé) i kulturní. A tím se dostáváme k dnešku. V sobotu se ve Skocích koná Noc světel: zpěvy komunity v Taizé v podání improvizov­aného sboru, předpremié­ra filmu Skoky na konci cesty a noční komentovan­á prohlídka kostela. V neděli na to navazuje poutní slavnost s procesím, česko-německou mší, setkáním rodáků a premiérou zmíněného dokumentu Skoky na konci cesty. Zbyněk Petráček

Noc světel a slavnost ke svátku Navštívení Panny Marie. Skoky u Žlutic, 1. a 2. července

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic