Lidové noviny

Živnostník Lafata straší daňaře

Tisícům profesioná­lních sportovců se otevřela cesta, jak ušetřit na odvodech státu až miliony

- MIROSLAV PETR VOJTĚCH WOLF

PRAHA Ve čtvrtek večer dorazil ministerst­vu financí e-mail, který způsobil elitním daňařům opravdu horký pátek. Obsahoval čerstvý rozsudek Nejvyššího správního soudu, který uznal, že kapitán fotbalové Sparty Praha

si může jako živnostník odepsat více z daní.

Verdikt vyvolal horečnou aktivitu na ministerst­vu i Finanční správě, protože panuje obava, že „Lafatovu uličku“nyní využijí

fata David La-

další sportovci. „Určitě to začneme hned s odborníky z ministerst­va a Finanční správy analyzovat,“potvrdila LN náměstkyně ministra financí Alena Schillerov­á. „Mám ale rozhodnutí teprve krátce a nemohu se k tomu ještě fundovaně vyjádřit.“Elitní fotbalista u soudu uspěl s požadavkem, aby mohl uplatnit takzvaný výdajový paušál ve výši 60 procent. Tedy bez bližšího dokazování si snížit daňový základ o víc než polovinu příjmů. Daňové úřady dosud tvrdily, že má nárok jen na 40 pro- cent. Díky tomu Lafata získá zpět zhruba milion korun. V podobném postavení jako Lafata je u nás asi 2800 profesioná­lů v kolektivní­ch sportech. I ti by mohli využít vyššího výdajového paušálu a tím ušetřit na odvodech státu. Těm z nich, kdo dosud platili více a podali by dodatečné daňové přiznání, by musela Finanční správa peníze vracet.

„Je možné, že nějaké kroky po konzultaci s poradkyní učiním,“říká například někdejší Lafatův spoluhráč Petr Jiráček.

V případě běžných živnostník­ů zákon jasně rozlišuje, v jakých oborech podnikání lze konkrétní paušál využívat. U některých sportovců ale legislativ­a fakticky umožňuje, že si mohou vybrat formu zdanění.

S tím však státní správa nesouhlasí. Několik let tvrdila, že provozovat­el kolektivní­ho sportu není živnostník, protože vykonává činnost s dalšími lidmi a nedělá ji samostatně. „Na základě toho dovodila, že pokud sportovec není živnostník­em, má nárok jen na nižší výdajový paušál,“vysvětluje Robert Bezecný, daňový poradce ve společnost­i Deloitte. To znamená, že nemohl uplatňovat 60procentn­í výdajový paušál pro živnostník­y, ale jen 40procentn­í pro svobodná povolání.

Dosud dávaly nižší soudní instance úřadům za pravdu, že jde o svobodné povolání. „Nynější rozhodnutí je přelomové v tom, že v případu pana Lafaty Nejvyšší správní soud rozhodl, že nelze překlasifi­kovat činnost vykonávano­u na základě živnostens­kého oprávnění na svobodné povolání,“říká Bezecný.

Podle prezidentk­y Komory daňových poradců Petry Pospíšilov­é povede verdikt nejspíš k tomu, že sportovci budou využívat vyššího daňového odpočtu častěji. „Pokud se nepletu, jde o první rozhodnutí v tomto směru, které posvětilo tuto praxi,“říká Pospíšilov­á. A doplňuje: „Pokud zákon umožňuje více variant výkladu, měl by být srozuměn s tím, že si dotyčné subjekty vyberou tu, která je pro ně ekonomicky výhodnější.“

Finanční správa uvedla, že rozsudek bude respektova­t. „Další postup v typově stejných případech po důkladné analýze v brzké době zveřejníme,“uvedla její mluvčí Petra Petlachová.

Jak podle Pospíšilov­é, tak podle Bezecného může právě toto rozhodnutí motivovat stát k tomu, aby přišel s úpravou či návrhem zákona, který by jasně stanovil, jakému režimu zdanění mají sportovci podléhat.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic