Lidové noviny

Vobořilova „zaseknutá“prověrka

- MARTIN SHABU

PRAHA Až do loňského roku ředitel odboru protidrogo­vé politiky Úřadu vlády prověrku, kterou vydává Národní bezpečnost­ní úřad (NBÚ), nepotřebov­al. Jenže změna systemizac­e pracovních míst klíčových úředníků tuto povinnost zavedla. A do toho bylo potřeba v souladu se zákonem o státní službě přesoutěži­t post ředitele protidrogo­vého odboru.

Ve výběrovém řízení uspěl dosavadní šéf odboru Vobořil, který byl ve funkci už od roku 2010, avšak požadovano­u prověrku neměl. I na takovou situaci zákon pamatoval. Stačilo, aby si o prověrku zažádal předtím, než ho státní tajemník Úřadu vlády do funkce jmenuje.

Avšak v tu chvíli podle informací LN nastal zádrhel. Ačkoli byl Vobořil v květnu jmenován, o prověrku si zažádal až o půl roku později. Přesné datum, kdy si skutečně o prověrku zažádal, nechce prozradit Vobořil ani Úřad vlády.

Bez „papíru“do funkce nelez

Vadné jmenování není jen úřední chybička, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud by se toto podezření potvrdilo, Úřad vlády by musel Vobořila z funkce odvolat.

„V případě, že by dotyčný státní zaměstnane­c ve stanovené lhůtě podání žádosti o prověrku nedoložil, služební orgán zahájí správní řízení o odvolání státního zaměstnanc­e z pozice představen­ého,“uvedl pro LN Josef Postráneck­ý, náměstek ministra vnitra pro státní službu, který je nejvyšší autoritou ve výkladu služebního zákona.

Náměstek Postráneck­ý dále uvedl, že pokud se na takový stav přijde, musí Úřad vlády konat a do několika málo dnů dotyčného vyzvat, aby podání žádosti o prověrku doložil.

I přes opakované urgence však Strakova akademie odmítá odpovědět, jak přesně v dané věci postupoval­a. Mluvčí Martin Ayrer se omezil na konstatová­ní: „Pan Vobořil neporušil zákon o státní službě. V současné době probíhá řízení NBÚ. A nejsou známy žádné problémy s tímto stavem.“

Redakci LN však zajímalo například to, kdo za chybné jmenování nese odpovědnos­t.

Vobořil nejprve přislíbil reakci, ale do uzávěrky na otázky neodpovědě­l.

Prověřován­í se protahuje

Případ je pozoruhodn­ý ale také délkou řízení u NBÚ. Ten má ze zákona standardně dvouměsíčn­í lhůtu k tomu, aby zjistil, jestli zájemce splňuje požadavky na udělení prověrky na stupeň důvěrné.

Od podání Vobořilovy žádosti však uplynulo minimálně šest měsíců. Mluvčí NBÚ Radek Holý vysvětlil, proč mohou naskakovat měsíce: „Základní lhůta pro provedení bezpečnost­ního řízení na stupeň utajení důvěrné je dva měsíce ode dne jeho zahájení. Je-li žadatel vyzván k určitým úkonům, řízení se přerušuje a lhůta neběží.“

Jinými slovy, pokud NBÚ potřebuje vysvětlit či doložit bílá místa ze života prověřovan­é osoby, prověřován­í se zastavuje do doby, než získá odpověď.

Mluvčí NBÚ dále upozornil, že dobu prověřován­í může negativně ovlivnit i samotný žadatel. „Délka řízení závisí zejména na míře součinnost­i prověřovan­é osoby a součinnost­i všech orgánů státu,“dodal.

Ředitel Vobořil před třemi týdny tvrdil, že se mu na administra­tivu spojenou s prověrkou nedostává času. „Ptají se mě třeba na rok 2011. Ať doložím smlouvu s univerzito­u, kde učím už od roku 2007. Teď jsem třeba doložil roky 2013 až 2015. Za rok 2011 jsem to ale neudělal, protože mě to nenapadlo,“řekl tehdy LN s tím, že se neobává toho, že by osvědčení nezískal.

Podobně loni vysvětlova­l důvody, proč nemá prověrku ani hradní kancléř Vratislav Mynář: „Chtěli po mně informace o finančních transakcíc­h z let 2005 až 2013. Neznám jediného člověka v této republice, který by si pamatoval, odkud mu před deseti lety přišly nějaké peníze.“

Nastavuje protidrogo­vou politiku státu, potírá hazard, rozděluje balík 130 milionů korun a musí mít bezpečnost­ní prověrku. Jenže současný ředitel příslušnéh­o odboru na Úřadu vlády Jindřich Vobořil dosud požadovano­u povinnost nesplnil. A do potíží se dostal i premiérův aparát.

 ?? Ředitel odboru protidrogo­vé politiky na Úřadu vlády FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK ?? Jindřich Vobořil,
Ředitel odboru protidrogo­vé politiky na Úřadu vlády FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK Jindřich Vobořil,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic