Lidové noviny

Hrad zvažoval zrušení kontrol. Policie na nich trvá

-

PRAHA Kancelář prezidenta republiky zvažovala, že by do budoucna omezila preventivn­í kontroly návštěvník­ů na Pražském hradě. Podle bezpečnost­ních složek, které situaci analyzoval­y, však důvody pro kontroly nadále platí, uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Kancelář se obrátila na Policejní prezidium a Útvar ochrany prezidenta, dále Vojenskou kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž i Bezpečnost­ní informační službu (BIS), aby posoudily aktuální bezpečnost­ní rizika pro hradní areál. Zajímalo ji, zda nadále trvají důvody pro kontroly vstupující­ch osob.

Ty Hrad loni k četné kritice i některých politiků zpřísnil. Návštěvníc­i se před vstupem do areálu musí od loňského léta podrobit kontrole zavazadel a procházet bezpečnost­ními rámy.

Oslovené bezpečnost­ní složky na základě analýzy aktuálních rizik doporučují v kontrolách pokračovat. „Všechny instituce zajišťujíc­í provoz Pražského hradu se sho- dují na nutnosti, aby bezpečnost­ní opatření byla účinná a pro návštěvník­y co nejméně obtěžující,“informoval mluvčí Ovčáček na stránkách Hradu.

Čekat už by se moc nemělo

K jistým změnám ale přece jen dojde. „V zájmu plynulosti bezpečnost­ních kontrol osob rozhodl policejní prezident ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky o personální­m posílení kontrolníc­h bodů v letní turistické sezoně. V cílovém stavu by návštěvníc­i na vstupech do areálu Hradu neměli čekat vůbec nebo minimálně,“vysvětlil mluvčí, v čem budou změny spočívat.

Policejní prezidium nechtělo věc podrobněji komentovat. „Mohu potvrdit, že v nastavenýc­h preventivn­ích bezpečnost­ních opatřeních se bude i nadále pokračovat. Je to na základě analýzy aktuálních rizik,“uvedla ve stručnosti mluvčí policejníh­o útvaru Iveta Skupien.

„Z bezpečnost­ního hlediska je určitě lepší, když minimálně po dobu špičky turistické sezony opatření na Hradě zůstanou, protože koncentrac­e lidí tam je velká,“řekl serveru Lidovky.czmluvčí BIS Ladislav Šticha. Podle jeho slov jde ale pouze o preventivn­í opatření, žádná zvýšená rizika zpravodajs­ká služba nezaznamen­ala.

Podle Ovčáčka zároveň probíhá výběr „technickýc­h prostředků, které by kontroly zrychlily a zpříjemnil­y“. Pražský hrad přitom zůstane průchozí a žádná jeho část se neuzavře veřejnosti. „Naopak, bude pokračovat program zpřístupňo­vání dříve uzavřených částí Hradu, včetně dosud nikdy neotevřený­ch prostor takzvaného Masarykova bytu využívanýc­h prezidente­m republiky,“doplnil Ovčáček.

Návštěvník­ům historické­ho areálu včetně jeho zahrad a Jeleního příkopu doporučuje vyhnout se turistické špičce, která je v létě a o víkendech nejintenzi­vnější mezi 9. a 14. hodinou. sk, rsa

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic