Lidové noviny

Lety: archeologo­vé hledali tábor

- LETY

Archeologi­cký výzkum prokázal pozůstatky bývalého romského koncentrač­ního tábora v katastru obce Lety u Písku. Archeologo­vé pod vedením Pavla Vařeky ze Západočesk­é univerzity v Plzni nalezli pozůstatky objektů tábora, který na konci druhé světové války shořel. Objevili také předměty, které patřily lidem vězněným v táboře. Projekt měl získat materiály, na jejichž základě by bylo možné vyhlásit tábor kulturní památkou.

„Jednoznačn­ě jsme dokázali, že pozůstatky tábora skutečně existují. Proto usilujeme o to, aby se z místa stala kulturní památka,“uvedl archeolog. Pozůstatky po objektech bývalého protektorá­tního koncentrač­ního tábora pro Romy odhalily sondy do země.

„Artefakty, které jsme objevili, představuj­í většinou zbytky šatů vězňů,“nastínil Vařeka. Archeologo­vé našli i knoflíky nebo podkůvky z bot. Nálezy budou předány Muzeu romské kultury v Brně.

Výzkum na louce, která patří obci, začal na podzim. Výzkumníci se nedostali dovnitř vepřína Lety, který stojí na většině rozlohy tábora. Výsledky ale podle Vařeky potvrzují, že se tábor nacházel v místech, kde nyní tento objekt stojí.

Soukromý vepřín na místě bývalého koncentrač­ního tábora dlouhodobě vyvolává kontroverz­e. Současná vláda Bohuslava So- botky už dřív deklaroval­a zájem vepřín odkoupit. V současnost­i o tom s majiteli jedná. Zástupci vlády a společnost­i AGPI, která vepřín provozuje, si předali nabídky k případnému odkupu farmy. Konkrétní cena zatím nepadla, jednalo se spíš o modelech, jak ji stanovit. čtk

 ?? Bývalého romského koncentrač­ního tábora v Letech u Písku FOTO ČTK ?? Pozůstatky
Bývalého romského koncentrač­ního tábora v Letech u Písku FOTO ČTK Pozůstatky

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic