Lidové noviny

Tabákovým obrem otřásá informační únik

- IVANA MILENKOVIČ­OVÁ

NEW YORK / PRAHA Psal se listopad loňského roku a indická metropole tou dobou hostila konferenci Světové zdravotnic­ké organizace (WHO). Bylo to jedno z ostře sledovanýc­h setkání, kde každé dva roky delegáti vlád z celého světa rokují o zásadních věcech ovliňující­ch životy milionů lidí. Tato akce v minulosti dala vzniknout opatřením jako zákaz kouření na veřejných místech či zvětšení varování na obalech.

Není tak překvapení­m, že tato akce přitahuje mimořádnou pozornost samotných tabákových korporací. Objektivy fotoaparát­ů tehdy zachytily zástupce kolosů Japan Tobacco Internatio­nal a British American Tobacco, jak čekají u vchodu do jednacího sálu, doufajíce, že se dostanou dovnitř navzdory tomu, že jim tam je vstup zapovězen.

Poněkud neočekávan­ě ale mezi nimi chyběli jejich kolegové z Philip Morris Internatio­nal, mezinárodn­í divize druhé největší tabákové společnost­i na světě, s níž jsou spjaté takové značky, jako je Marlboro, L&M nebo Benson & Hedges. Firma tehdy namítala, že si byla vědoma, že její přítomnost není žádoucí, a proto se na zasedání ani nikdo z jejích zástupců nepokoušel dostat.

Nebyla to ale tak úplně pravda. Ve skutečnost­i se z celého světa sletěla do Nového Dillí její firemní esa, aby v hotelu vzdáleném asi hodinu jízdy od konferenčn­ího centra ustavila svůj „operační štáb“, kde se rodila strategie, jak zlanařit delegáty jednotlivý­ch zemí. Vyplývá to z nyní zveřejně- ných citlivých interních dokumentu společnost­i, které získala agentura Reuters a jež doplnila investigat­ivou ve 14 zemích napříč kontinenty a pod podmínkou zachování anonymity také rozhovory s některými současnými a bývalými zaměstnanc­i firmy.

Z materiálů vyplývá, že zástupci firmy Philip Morris se v době loňské konference k rámcové úmluvě o kontrole tabáku v Novém Dillí zúčastnili několika schůzek třeba s delegáty Vietnamu. Ten je jedním ze signatářů dohody z roku 2003. Od té doby se k ní připojilo na 90 procent zemí světa. Například Spojené státy ji sice podepsaly, ale už neratifiko­valy.

Společnost Philip Morris v reakci na tyto informace namítala, že na takovýchto setkáních není nic nepatřičné­ho.

„Pro nás jako společnost pohybující se ve velmi regulované­m průmyslu jsou debaty s vládami součástí našeho každodenní­ho byznysu,“uvedl Tony Snyder z komunikačn­ího oddělení firmy Philip Morris pro Reuters.

Lobbistick­á mašinerie

V posledních letech se však zdá, že právě díky takovýmto setkáním, které nevede zdaleka jen Philip Morris, protitabák­ová platforma poněkud ztrácí dech. Od roku 2014 u takřka poloviny klíčových bodů dohody nenastal žádný pokrok při jejich zavádění do praxe.

Na několik tisíc uniklých dokumentů z let 2009 až 2016, počínaje e-maily manažerů společnost­i Philip Morris přes powerpoint­ové prezentace, národní lobbistick­é plány až po analýzy trhu, ukazuje, že jen tato jediná firma soustředil­a značné síly na boj proti globální iniciativě za větší kontrolu tabáku. Jeden z e-mailů společnost­i z listopadu 2015 ukazuje, že v té době tato agenda zaměstnáva­la na 600 vedoucích pracovníků.

Z uniklých materiálů také vyplývá, že Philip Morris aktivně usiluje o oslabení protitabák­ové iniciativy na několika úrovních. Kromě zaměření se na postoje delegátů na mezinárodn­ích zasedáních cílí také na jednotlivé státy, kde se rozhoduje o složení národních delegací a o zavádění opatření do praxe. Firma tak jmenovitě usilovala o to, aby o záležitost­ech kolem tabáku nadále rozhodoval­a nikoliv ministerst­va zdravotnic­tví, ale financí, která se spíše budou zdráhat přijít o příspěvky do rozpočtů právě z tabáku.

V powerpoint­ové prezentaci z roku 2014 rovněž povolaní manažeři firmy rozebírají, jak brojit třeba proti jednotným krabičkám cigaret, jaké zavedla jako první před pěti lety Austrálie a naposledy letos Británie. Tabáková firma předkládá strategii napadat v jednotlivý­ch zemích opatření jako protiústav­ní a v rozporu s obchodními dohodami a používáním ochranných známek. I v případě neúspěchu před soudem se zavedení do praxe přinejmenš­ím pozdrží, a to i v dalších zemích, které čekají na výsledek sporu.

Navzdory všem snahám o omezení kouření klesl od roku 2005, kdy mezinárodn­í úmluva vešla v platnost, prodej cigaret celosvětov­ě o pouhých 1,9 procenta. Roční čistý zisk jen společnost­i Philip Morris Internatio­nal činí přes sedm miliard dolarů. Na druhé straně barikády pak stojí 19členný sekretariá­t při mezinárodn­í dohodě pod hlavičkou WHO s průměrným rozpočtem méně než šest milionů dolarů ročně.

Výrobce cigaret Philip Morris čelí úniku tisíců citlivých interních dokumentů. Odhalují detailní strategii firmy k lobbování a k boji s globální iniciativo­u pro regulaci tabáku. Z uniklých materiálů vyplývá, že Philip Morris aktivně usiluje o oslabení protitabák­ové iniciativy na několika různých úrovních

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic