Lidové noviny

Z Hitlerova hotelu vznikly luxusní apartmány

- JAKUB FAJNOR

BERLÍN/PRAHA Tři roky předtím, než nacistické Německo v září 1939 vtrhlo do Polska, bylo jednou z hlavních priorit Adolfa Hitlera vybudovat pro německé dělníky největší turistický komplex na světě. Více než čtyřkilome­trový pás budov zvaný Prora na ostrově Rujána v Baltském moři nebyl nikdy kompletně dostavěn; dnes se v něm však prodávají luxusní apartmány až za 725 tisíc dolarů (asi 16,5 milionu korun).

V nacistický­ch plánech bylo ubytovávat v Proře až 20 tisíc lidí najednou. Dovolená v komplexu měla být odměnou za tvrdou práci dělníků, kteří v těžkém průmyslu téměř nedostával­i oddech. Podle historika Rogera Moorhouse měl být prázdninov­ý resort pomyslným cukrem, který by doplňoval bič ztělesňova­ný gestapem. Hitler si tím podle něj chtěl získat na svou stranu německý lid.

Ještě v roce 1936 převládal v Německu pocit sounáležit­osti, který v lidech vyvolala příkoří, jež na ně byla uvalena po prohře v první světové válce. „Nacistická vize nebyla jen policejní stát, viděli naději pro lepší život Němců. Proto vůbec k budování Prory přistoupil­i,“řekl Moorhouse serveru Business Insider.

Následujíc­í tři roky na komplexu pracovalo více než devět tisíc dělníků. Z cihel a betonu dokázali vybudovat kostru soustavy budov dlouhé asi 4,3 kilometru. Plány na Proru nebyly zrovna praktické, ale to nahrazoval­o jejich megalomans­tví. „Je to příliš velké. Ale měla to být jedna z nejimpozan­tnějších struktur tohoto typu na světě,“vysvětlil Moorhouse. Jenže přišla druhá světová válka a budování Prory bylo zastaveno, prostředky bylo potřeba vynaložit na válečnou mašinerii. Dělníci se museli přesunout zpět do továren, pro armádu byly důležitějš­í dobyvačné operace.

Z Prory zbyla ve většině pouze kostra, nesplněný nacistický sen. Až v roce 2013 koupila developer- ská firma Metropole Marketing práva na rekonstruk­ci komplexu dlouho ležícího ladem. Začala na místě budovat luxusní letní apartmány i byty na celý rok. Německá společnost využívá pro své účely osm bloků z celé struktury.

Ačkoliv práce mají být kompletně dokončeny až v roce 2022, metropole už začala apartmány zájemcům prodávat s předstihem. Ceny se pohybují od 400 tisíc do zmíněných 725 tisíc dolarů (asi devět až 16,5 milionů korun), podle toho, jak velký prostor noví obyvatelé potřebují.

Nehledě na konečnou cenu, všechny budovy a jejich součásti budou v moderním designu, se skleněnými výtahy, vyhřívaným­i podlahami. Obsahovat mají i prádelny určené pro permanentn­í obyvatele. V komplexu budou k dispozici i soukromé lázně, bazény a velké zahrady.

Historik Moorhouse přesto pochybuje, že se lidé budou do koupě bytů hrnout – kvůli vzdálenost­i komplexu od hlavních německých měst a především kvůli historii celého projektu.

Více než čtyři kilometry dlouhá Prora, baltský komplex betonových budov z nacistické éry, roky chátrala. Nyní tam nabízejí přepychové ubytování.

 ?? Snímek vlevo ukazuje komplex Prora v nové úpravě, foto napravo napovídá, že budovy byly před rokem 2013 ve špatném stavu. ?? V novém.
Snímek vlevo ukazuje komplex Prora v nové úpravě, foto napravo napovídá, že budovy byly před rokem 2013 ve špatném stavu. V novém.
 ?? FOTO PROFIMEDIA + METROPOLE ??
FOTO PROFIMEDIA + METROPOLE

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic