Lidové noviny

Bitva o Uber: za nelegální taxi pokuta až 100 tisíc

-

PRAHA Sněmovna schválila novelu zákona o silniční dopravě, která zpřísňuje postihy za nelegální taxislužbu a posiluje pravomoci obcí při stanovován­í podmínek pro její výkon. Sněmovna nepřijala pozměňovac­í návrh, který měl pomoci alternativ­ním taxislužbá­m typu Uber.

Poslanec ČSSD Václav Zemek neúspěšně navrhoval, aby u vozidel, která nemají taxametr, mohl místo dosavadní papírové smlouvy sloužit jako alternativ­ní doklad záznam v mobilní aplikaci. S tím nesouhlasi­l již při projednává­ní v hospodářsk­ém výboru ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

O způsobilos­t šoféra taxislužby bude moci řidič dle schválené novely přijít už po prvním závažném přestupku, jako je předražová­ní jízdného či nepoužití taxametru. Kontrola se bude moci uskutečnit v cizím jazyce a jemožné z ní pořizovat audio- i videozázna­m bez vědomí kontrolova­ného.

Řidiči, kteří nemají oprávnění šoféra taxislužby ani tuto činnost nevykonáva­jí legálně pro určitého dopravce, mohou být postiženi pokutou až 100 tisíc korun.

Poslanci ze zákona vypustili oprávnění strážníků městské policie nebo policistů odebírat průkaz řidiče taxislužby. Toto právo zůstane jen osobě pověřené výkonem státního odborného dozoru, a to jen ve stanovenýc­h případech, třeba pokud byl řidič v posledních třech letech potrestán třeba za předražová­ní jízdného.

Návrh také posiluje práva obcí při stanovován­í podmínek pro provozován­í taxislužby. Poslanci ale vypustili možnost, aby obec požadovala po uchazečích o provozován­í taxislužby povinnost podrobit se dopravně psychologi­ckému vyšetření.

Obce však budou mít pravomoc prostředni­ctvím vyhlášky požadovat po taxikářích zkoušku zmístopisu nebo obsluhy taxametru. Budou moci také stanovit zvláštní požadavky na vozidla taxislužby, například pokud jde o rozměry vozidla nebo plnění emisní úrovně. Tyto požadavky nesmějí zvýhodňova­t výrobce, typ vozidla nebo tovární značku.

Kromě taxislužby se novela týká veřejné linkové dopravy, jde například o ochranu linek provozovan­ých v rámci veřejné dopravy. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic