Lidové noviny

S ÚSTAVNÍM PRÁVNÍKEM HOVOŘIL

- LN LN LN

Neznám takový případ, kdy by vládl jen přímo volený starosta bez voleného kolektivní­ho orgánu.

Umím si představit změnu. Dávám na zvážení, zda by nestálo za úvahu, jestli v čele výkonné moci obce má stát kolegiátní či monokratic­ký orgán. Podle mě by mohlo být zastupitel­stvo, které si ze svého středu vybere starostu. Ten by si poté vybral svůj tým, který by fungoval po vzoru americké vlády – tedy že starosta by měl hlavní slovo, ne rada rozhodujíc­í ve sboru. Tím by se odstranil i problém naší současné samosprávy především velkých měst. Skutečnost, že členem rady může být jen

Výhodou většinovýc­h systémů v jednomandá­tových volebních obvodech je jasná vazba volič–poslanec. Ale i náš tradiční systém poměrného zastoupení má své výhody. V Polsku, Maďarsku či Turecku dnes pozorujeme ohrožení liberální demokracie. Systém poměrného zastoupení společně s dalšími prvky, jako je třeba druhá komora, přinejmenš­ím ztěžuje naprosté ovládnutí státu jednou stranou. Příklady států, které jsem jmenoval, jsou varovné. Strana, která v jedněch volbách drtivě vyhraje, se pak často snaží dělat všechno pro to, aby už o svou moc nepřišla, aby už nikdy nemohla prohrát volby. Tak lze číst snahy ovládnout média a soudy v Polsku, nebo změny ústavy v Maďarsku. Turecko je ještě extrémnějš­í případ.

Nechci odhadovat výsledky. Není však důvod, aby po volbách došlo k systémové změně naší liberální demokracie. Funguje totiž slušně. Samozřejmě se můžeme bavit o dílčích problémech a jejich řešení, stát ale funguje politicky i ekonomicky. Nevidím tedy důvody pro razantní změny. Volání po nich může být nebezpečné. Základní pilíře naší demokracie jsou nastavené dobře a je potřeba se o ně starat, ne je kácet.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic