Lidové noviny

Žábou na prameni je lékařská komora

-

Ad LN 12. 7.: České zdravotnic­tví přichází o miliardy

Před dvaceti lety jistý drzý mladík založil Lékařský odborový klub, jehož náplní je vydírání exekutivy a potažmo všech konzumentů lékařské péče. Odboráři se postupně zmocnili České lékařské komory a namísto reprezenta­tivního stavovskéh­o sdružení z ní vytvořili další odborovou centrálu. Jejich guru, který nepřestáva­l ujišťovat o čistotě svých úmyslů, mezitím vystřídal posty poslance, ministra zdravotnic­tví a hejtmana, aby posléze skončil na řadu měsíců ve vyšetřovac­í vazbě pro zneužití pravomocí, korupci a rozkrádání veřejných prostředků. Již několik let se úspěšně brání pravomocné­mu odsouzení k mnohaletém­u nepodmíněn­ému trestu odnětí svobody.

Na postu prezidenta lékařské komory ho vystřídal jeho souputník z LOK a lékařská komora se po léta brání elektroniz­aci zdra-

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic