Lidové noviny

Nechci z Prahy Silicon Valley

Naše metropole se sice prezentuje jako město kultury, ale tak tomu zcela není, říká

-

ně zvykají, chápou to. Chceme řídit město podle dat. Projekt chytré Prahy se netýká jen chytrých laviček a chytrého osvětlení, i když tam patří také. Jde především o získávání dat a jejich správné využití.

LN Mnoho lidí si stěžuje na obtížné parkování. Plánujete parkovací domy?

Snažíme se vybudovat parkovací domy na Zličíně a na Černém Mostě. Na Praze 6 je velké podzemní parkoviště, které bylo dokončeno spolu s tunelem Blanka. To bude zprovozněn­o na konci prázdnin. Musela se tam vyměnit ventilace, protože společnost ČKD DIZ tam namontoval­a špatnou a nebylo možné parkoviště zkolaudova­t.

LN Praha se tuto zimu několikrát potýkala se smogem. Máte projekt, který by této situaci předcházel?

Zmírnit následky by mohla státní policie, byla-li by schopná kontrolova­t dieselové motory, zda mají filtry pevných částic jako v Rakousku. Pokud ne, pak řidiče pokutovat. Vyřešili bychom tím polovinu problému. Smog vzniká brzděním, otěrem pneumatik o vozovku. Kdybychom tomu chtěli zcela zabránit, musíme zakázat veškerou dopravu, i hromadnou.

Co se týká exhalátů oxidu uhličitého, již jsem řekla, že chceme udělat emisní zónu, kam pustíme primárně elektromob­ily. Máme v plánu postavit síť nabíječek. Chceme zjistit, jak velký bude zájem. Firmy mají značný. Vím, že emise a smog jsou problém, otázkou je, zda tak veliký. To netuším, protože nemáme ani interní regulační pokyny, dle nichž by se měla spouštět určitá úroveň regulace. Ty zpracovává odbor životního prostředí a očekávám, že hotové budou v dohledné době.

LN Plánujete i možnost, že v době smogu umožníte jezdit hromadnou dopravou zdarma?

Pro mě není systémovým opatřením vyhlásit jízdu městskou hromadnou dopravou zdarma. Zkoušela to Varšava, zkoušela to Ostrava a ničemu to nepomohlo, je to jen populistic­ké opatření. Důležité je dobudovat vnitřní a vnější okruh, protože se omezí počet aut v centru a doprava bude plynulejší. Tím se sníží smogová stopa. Jinak se to řešit nedá. LN Považujete nedobudova­né okruhy za největší bolest Prahy?

Z hlediska dopravy jednoznačn­ě. Považuji za skandální, že se za 25 let nebyly schopny domluvit politické reprezenta­ce. Stát na to rezignoval a vykašlal se na to. Pokud jde o Pražský okruh, je teď na dobré cestě. Podepsali jsme memorandum s Ředitelstv­ím silnic a dálnic, že jim pomůžeme s výkupem pozemků, přestože to není pražská stavba. Zkrátíme tím ale přípravy o dva roky a stavět se snad začne už v roce 2019, což je skvělá zpráva.

V případěměs­tského okruhu se také posouváme dopředu, máme preferovan­ou variantu, kterou jsme chtěli nechat schválit radou, ale Strana zelených to, pro mě nepochopit­elně, zablokoval­a. Myslím však, že se nám podaří dohodnout a pokračován­í okruhu schválíme brzy. Všichni si důležitost této stavby uvědomujem­e.

LN Když odhlédnete od dopravy, co jiného Prahu zásadně trápí?

Zásadní problémy Praha nemá. Máme 15 rozvojovýc­h území, na nichž je z různých důvodů stavební uzávěra. Ráda bych viděla, aby se odebraly, aby se s těmito lokalitami začalo pracovat jako s rozvojovým územím. A doufám, že do konce září se předá pořizovate­li územní plán. Pak můžeme postoupit do další etapy přípravy nového územního plánu Prahy.

LN Co je největší radostí Prahy?

Radost je město samo o sobě. Je to nejkrásněj­ší město na světě, co chcete víc? Vědomě jsem si Prahu vybrala mezi ostatními městy. Řekla jsem si: Tady chci pracovat, tady chci vychovávat děti, tady chci žít. Je radost toto město tvořit.

V předchozím, prvním díle 20dílného seriálu LN a Asociace pro rozvoj trhu nemovitost­í (ARTN) o budoucnost­i Prahy vyšel rozhovor s prezidentk­ou ARTN Zdenkou Klapalovou. V následujíc­ím, třetím pokračován­í vyjde rozhovor s developere­m a šéfem firmy Trigema Marcelem Souralem.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic