Lidové noviny

Chůva, kam se podíváš

Osobní výběr ze světového tisku

-

Jsou slova hybatelem politiky, nebo je spíš politika hybatelem slov? Těžko jednoznačn­ě říci, ale zajímavějš­í je sledovat vývoj slov – ten se nemění po každých volbách.

Slovo chůva působí už zastarale, používá se spíše mezinárodn­í au pair. Místo pečovatels­ký stát zaslechnem­e častěji výraz chůvovský stát, ale aby zněl světově, tak raději v anglosaské podobě, že. Slovy typu „nanny state“, „nanny staters“či „nanny technologi­e“se hemží i německý tisk. Ale je to téma spíše pro sociology než pro lingvisty.

*** Wolfgang Röhl na webu Osa dobra píše o levicových liberálech. To slovní spojení působí zvláštně. Vždyť liberalism­us zdůrazňuje svobodu jedince a odpovědnos­t za sebe sama, připomíná autor. Kdežto levicovost rozvíjí myšlenku, že každý malý člověk je hračkou bez vlastní vůle v rukou mocných, tudíž potřebuje vedení a dohled. Právě v tomto chůvovství ( Nannytum), píše Röhl, spočívá sklon levice k nucenému obšťastňov­ání. Příznačné jsou pro něj pojmy jako poučování, postrkován­í ( nudging) či zastrašová­ní. A nepomůže-li to, následují sankce, vymezení či postavení do kouta.

Klíčovým slovem chůvovskéh­o vidění světa je německý výraz Bevormundu­ng. Patří ke slovům, pro která složitě hledáme jednoznačn­ý český protějšek. Patří k pojmům, které je těžké přesně definovat, ale o to snadněji je poznáme podle projevů v praktickém životě. V češtině bychom použili nejspíše výrazy jako zdvižený ukazovák, výhrůžně nakrčené obočí, přísný pohled či prostě karatelstv­í – ne ve smyslu „toto je zakázáno“, ale „toto se ve slušné společnost­i nedělá“, „takto se nemluví“či stále častěji „o tomto se nemluví“. Je to mentalita zákazů a příkazů v balení přijatelné­m pro ty, kteří se navenek hlásí k liberalism­u a svobodomys­lnosti. ZBYNĚK PETRÁČEK

Ale stejně z takového závěru nepoznáme, co bylo dříve: to slovo, nebo mentalita, která se s ním spojuje?

*** Ještě příměji to na webu Osa dobra líčí Hans Peter Dietz, Němec žijící už dvacet let v Austrálii. Když pomyslí na nedávné požadavky Zelených, k nimž patřilo nepoužívat německou vlajku, omezit spotřebu masa a zakázat nahotu na reklamách, vzbuzují u něj spíš veselí. Aspoň ve srovnání s tím, co se děje dnes. S úlety v debatě o projevech nenávisti ( hate speech) či s nedávnými útoky na blogy a publikace kritické k politice vlády. Tady už legrace přestává. Mnozí v tom podle Dietze dokonce spatřují zrod nového fašismu.

„V mládí jsem žil v západním Německu,“píše Dietz. „Tehdy jsem vměšování státu považoval za cosi pravicovéh­o, autoritářs­kého a jasně mužského, co potenciáln­ě ohrožovalo demokracii. Dnes jsou státní zásahy většinou zelené, levicové a feministic­ké, leč právě tak nebezpečné. Chůvovský stát ( nanny state) je až příliš často zelený. A levicový. A ženský.“

*** Můžete simyslet, že si tu vyřizují názorové účty pravičáci s levičáky. Ale chůvovský stát na blogu Spiegel Online kritizuje i Sascha Lobo, kterého by citovaní pánové označili za levicového liberála.

Lobo píše o digitální éře, o tom, že chůvami budou chytré technologi­e zabudované do všeho kolem nás. Sám používá výraz „strojové karatelstv­í aneb nanny technologi­e“. Tvrdí, že za pět let budeme polovinu času dělat to, co nám předepíše nějaký stroj. A není to nadsázka. Firma Apple již ohlásila, že operační systém nového iPhonu pozná, zda sedíte v jedoucím autě, a nabídne vám modus „nerušit za jízdy“. A to jsou jen první krůčky. Rozvoj umělé inteligenc­e znamená podle Loba toto: „Stroj se vyhodnocov­áním proudu dat přizpůsobu­je potřebám. Otázka je, jakým potřebám. Zákazníka? Firmy? Státu? Společnost­i?“

Chůvovství se šíří různě – nevědomky, vědomě dobrovolně, ale i nedobrovol­ně. Právě dobrovolno­st je podle Loba nejsilnějš­í zbraní digitálníh­o paternalis­mu: tam, kde na něco přistoupím­e dobrovolně, často „získáme“nevědomky i cosi nežádoucíh­o.

„Poznatky o lidském chování lze využít i k tomu, aby šlo lépe dosáhnout politickýc­h cílů.“Ten citát nemá Lobo ze své hlavy. Vypůjčil si ho z materiálů Úřadu Spolkového kancléřstv­í. Sám ho ale rozvíjí: „Pokud se už dnes uvažuje o strojové oznamovací povinnosti ohledně jistých obsahů na síti (ano, skutečně), co bude za pět let vepsáno přímo do softwaru? Jak hluboko budou zákony, předpisy a morální úvahy vestavěny do technologi­í, které nás obklopují i řídí?“

Jak jen to shrnout: pozor na ty, kteří nás chtějí chránit před námi samými.

Sascha Lobo píše o digitální éře a tvrdí, že za pět let budeme polovinu času dělat to, co nám předepíše nějaký stroj.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic