Lidové noviny

Surrealist­ické hody

-

Magie je ústředním tématem nového čísla Analogonu, časopisu vymezeného podtitulem Surrealism­us – psychoanal­ýza – antropolog­ie – příčné vědy. Protože surrealism­us a magie se dobře rýmují, vyskytují se v čísle texty velkých jmen či o velkých jménech: začíná se ukázkou z knihy Andrého Bretona Magické umění, následuje úryvek ze studie Bertranda Schmitta André Breton a magické umění. Fragmentem ze své knihy Tanec reality je zastoupen další, tentokrát současnějš­í surrealist­ický tvůrce, filmař i spisovatel Alejandro Jodorowsky. Surrealist­ický je svým způsobem materiál Fialový plamen, přibližují­cí pozici čarodějnic­tví v současném Rumunsku včetně vlivu na tamní politiku. Několika tiskovými stranami je připomenut­a osobnost překladate­le, spisovatel­e, spolupraco­vníka Analogonu Viktora Fajktora, jenž zemřel letos v lednu. Závěrečný, na šedém papíře tištěný kulér náleží – jako v minulém čísle – rozboru knihy Stanislava Dvorského Nevědomí a básnický objev. Tentokrát do diskuse nad ní přispěl šéfredakto­r Analogonu František Dryje. Josef Chuchma

Analogon 81. Vydává Spolek Analogon, Praha, 132 stran + 8 stran kuléru, cena 189 Kč.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic