Lidové noviny

Krása

-

příklad s průvodci v historický­ch kostýmech vrátíte jednak do časů, kdy město bylo letním sídlem olomouckýc­h biskupů, a jednak do 19. a 20. století. Pro rodiny s dětmi je určena oblíbená hra Hledání pokladu biskupa Bruna, vypravit se můžete i na hravé programy do zámku a do Květné zahrady. Tím to zdaleka nekončí!

Vzhůru na věž!

jíždí od nástupiště pod schody k zahradnímu průčelí arcibiskup­ského zámku a proveze vás po těch nejhezčích místech.

Pátrání v Libosadu

 ?? Patří v celosvětov­ém měřítku k nejvýznamn­ějším zahradním dílům. Na léto je zde pro veřejnost připraven program vhodný pro děti od tří let. FOTO MAFRA – LUDĚK OVESNÝ ?? Květná zahrada neboli Libosad
Patří v celosvětov­ém měřítku k nejvýznamn­ějším zahradním dílům. Na léto je zde pro veřejnost připraven program vhodný pro děti od tří let. FOTO MAFRA – LUDĚK OVESNÝ Květná zahrada neboli Libosad
 ?? Na náměstí ocení děti i dospělí FOTO MAFRA – DALIBOR GLÜCK ?? Zrcadlové bludiště
Na náměstí ocení děti i dospělí FOTO MAFRA – DALIBOR GLÜCK Zrcadlové bludiště

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic