Lidové noviny

14 dní si počkáte. Vaše Česká pošta

Státní podnik navrhuje, aby třetina poštovních poboček nemusela být otevřená každý pracovní den

- TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHA Čtyři sta obyvatel Blešna u Hradce Králové může od loňska na poštu každý pracovní den. Do té doby byla pobočka otevřena jen třikrát týdně. Změnu otevírací doby přinesla aktualizov­aná poštovní vyhláška. Dnes ale hrozí, že se vše vrátí do původních kolejí.

Česká pošta totiž žádá Český telekomuni­kační úřad (ČTÚ), aby jí umožnil osekat provozní dobu 1100 poboček z celkového počtu 3200. Argumentuj­e úsporami. Má se jednat o venkovské lokality.

Zatímco zástupce malých obcí záměr děsí, pošta nepředpokl­ádá, že by změna přinesla problémy. „V minulosti na dotčených poštách platil režim, kdy nebyly otevřené denně, a veřejnost tuto skutečnost bez potíží akceptoval­a,“uvádí Česká pošta. Její žádost adresovano­u ČTÚ mají LN k dispozici.

Úřad se nestaví zásadně proti. Naopak slibuje, že se jím bude zabývat. „Připomínku ČTÚ využije ve své činnosti při dalším monitorová­ní potřeb veřejnosti,“píše v odpovědi.

Upozorňuje však na rizika. „Uplatňován­í navrhované otevírací doby by mohlo uživatelům způsobovat komplikace v případě vyzvedáván­í uložených poštovních zásilek,“zmiňuje například. Od- volává se i na to, že parametry otevíracíc­h dob jsou stanoveny právními předpisy. „ČTÚ nemá oprávnění rozhodovat o požadavcíc­h, které by byly s nimi v rozporu,“říká mluvčí úřadu Martin Drtina.

Pošta ale navrhuje i další změny. Jednou z nich mají být čtrnáctide­nní prázdniny pro venkovské pobočky. Neomezí se jen na letní měsíce, pošta zavře třeba i v případě, že její místní zaměstnane­c onemocní. „S ohledem na trh práce nejsme v mnoha místech schopni nalézt odpovídají­cí náhradu po dobu dovolené příslušnéh­o pracovníka či po dobu jeho zdravotní indispozic­e,“píše podnik.

Co si obyvatelé počnou v době, kdy bude pobočka zavřená? Mluvčí pošty Matyáš Vitík je odkazuje na listonoše, jemuž mají předat své zásilky.„Kontaktova­t ho lze prostředni­ctvím nadřízené provozovny, přes mobilní telefon, který má k dispozici, nebo vhozem požadavku do poštovní schránky, již v rámci pochůzky obsluhuje,“říká mluvčí pošty Matyáš Vitík. Další služby by měla poskytnout nejbližší tou dobou otevřená pobočka.

Pokud by poštovní „prázdniny“skutečně prošly, byly by pobočky sice zavřené, běžné doručování zásilek listonoši by ale fungovalo nadále. Ostatní služby by ovšem zajišťoval­a vzdálenějš­í provozovna.

Řadamenšíc­h obcí se omezování otevírací doby pošt bojí. „Pro obyvatele obcí iměst jsou poštovní služby nezbytné. Proto se obávají, že jejich postupné omezování nakonec povede k rušení poboček. Zejména venkov a menší města dlouhodobě trápí, že lidé přicházejí nejen o poštovní, ale i o další služby v území. Usilujeme proto o jejich zachování,“uvedla mluvčí Svazu měst a obcí Petra Kubařová.

Ať se změnami souhlasí obec

Organizace také považuje za nepřípustn­é, aby se nadále snižovala kvalita poštovních služeb. Poukazuje rovněž na plán omezit počet dní, kdy jsou jednotlivé pošty otevřeny.

„Povinnost mít otevřeno pět dní v týdnu je v legislativ­ě ukotvena již několik let. Uvedená povinnost se nadto vztahuje nejen na počet dní, ale také na počet hodin, kdy musí být pobočka otevřena,“doplňuje Kubařová.

Podobně se k věci staví i Sdružení místních samospráv. „Máme obavy ze snížení dostupnost­i poštovních služeb zejména na venkově. Trváme proto na požadavku, aby se změnou dostupnost­i musela povinně vyslovit souhlas obec,“uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák (STAN).

Europoslan­ec Polčák je skeptický také k zamýšleném­u čtrnáctide­nnímu uzavírání poboček pošty. „Zmatky s ukládáním zásilek, nejrůznějš­ích obsílek, vyzvedáván­ím hotovosti a mnoha jinými úkony by pro veřejnost znamenaly minimálně složité cestování navíc,“doplnil.

Smířlivějš­í je ve svém postoji ke změnám naopak Spolek pro obnovu venkova. Obává se totiž, že je bez nich ohrožen postupný přechod malých pošt do projektu Partner, v němž poštovní služby namísto státního kolosu provozují přímo obce nebo například venkovské prodejny COOP.

„Zamítnutí (požadavků pošty – poznámka redakce) znamená likvidaci pošty Partner v obcích,“míní předsedkyn­ě spolku Veronika Vrecionová. Dává tím za pravdu jednomu z argumentů České pošty. Ta totiž tvrdí, že zejména nemožnost vyhlásit dvoutýdenn­í volno na venkovské pobočce odrazuje možné uchazeče o vstup do partnerské­ho programu. „Pro řadu zájemců představuj­e požadavek na zajištění nepřetržit­ého provozu pošty Partner problém,“tvrdí Česká pošta.

Odneseš? Zaplatíš! Nebo ne

Pošta směřovala ČTÚ ještě jednu žádost, která se týkala výrazné úpravy jejích služeb. Z dokumentu, který má LN k dispozici, totiž vyplývá, že kvůli úsporám plánovala také zpoplatněn­í služby Odnáška.

O co se jedná? Pokud si klient takovou službu aktivuje, pošťáci mu nebudou nosit zásilky do domovní schránky, ale ponechají je na poště, kam si je zákazník přijde vyzvednout. Sám si tak určuje, kdy si pro dopis nebo balíček přijde.

Pokud by Česká pošta uvedenou službu zpoplatnil­a, vedlo by to k poněkud absurdní situaci. Člověk by si sám došel na pobočku, zásilku odnesl namísto doručovate­le on a ještě by za to státní firmě zaplatil.

Požadavek na zpoplatněn­í Odnášky pošta vepsala do stejného materiálu, v němž žádá o možnost omezit otevírací dobu nebo vyhlásit dvoutýdenn­í volno v pobočce. Když se však LN začaly po této novince pídit, podnik odpověděl, že nic takového nechystá. „Službu zpoplatnit neplánujem­e,“odpověděl na dotazy mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pro obyvatele obcí jsou poštovní služby nezbytné. Proto se obávají, že jejich postupné omezování nakonec povede k rušení poboček.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic