Lidové noviny

Třebíčské ghetto ožilo

- TŘEBÍČ

Hojně navštěvova­ná třídenní akce Oživené židovské město odehrávají­cí se v židovské čtvrti v Třebíči navrací, alespoň na čas, život do uliček bývalého ghetta tak, jak tomu bývalo před druhou světovou válkou. O uplynulém víkendu tu četníci v dobových uniformách střežili pořádek a odchytával­i prostitutk­y a kapsáře, muzikanti klezmeři hráli k poslechu i tanci a hasiči v dobových uniformách a s historický­mi stroji hasili požáry. Třebíč byla od raného středověku domovem početné židovské komunity a místní židovské ghetto a hřbitov byly společně s bazilikou sv. Prokopa zapsány v roce 2003 do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Bývalé ghetto, v němž již dávno nebydlí původní obyvatelé vyvraždění nacisty, je pravděpodo­bně nejzachova­lejším v celé Evropě. Tvoří ho dvě synagogy, asi 120 patrových domů, dvě hlavní ulice a množství uliček. dom

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic