Lidové noviny

Korupce ve staré Vídni a dnes

- LUBOŠ MAREČEK

Spoře uváděnou Shakespear­ovou hrou Něco za něco zakončila sezonu činohra Národního divadla Brno. Inscenace jde přímo k drsnému sdělení: světu kolem nás vládne korupce, zneužívání moci, lidí i jejich citů a jasné počty má dáti–dal.

Jak se už dříve znalci shodli, je to s tímto textem z roku 1603 složité či problémové. Hra bývá zpravidla řazena mezi komedie, ale stále silnější je tendence vykládat ji jako poněkud temnější kousek, což nyní udělal také režisér Glaser. Nejde jen o to, že původní text bezmála o polovinu prokrátil. Podtrhuje v něm pochybnou morálku všech zúčastněný­ch postav a vše inscenuje jako ponuré drama. Z celého naoko šťastného a smírného konce divák tak rozradostn­ěný nebude.

Tímto výkladem v Shakespear­ovi režisér jakoby zpřítomnil politikum, které nenásilně ukazuje k tuzemským vládním krizím dnešních dnů. Ostatně nejeden reprezenta­nt vrcholného orgánu výkonné moci se při posledních českých politickýc­h veletočích oháněl vymáháním ústavního práva a stavěl se jako ochránce veřejného blaha a bezúhonný muž.

Ve hře Něco za něco vídeňský kníže naoko pouští vládu a nechá se zastoupit svým náměstkem An- gelem, který je pro okolí bezúhonný muž a strážce dobrých mravů. Angelo v rozvrácené­m městě začne požadovat dodržování zákonů, které dlouho nikoho nezajímaly, ale o pořádek usiluje až příliš neúprosně a pod pláštíkem moci si právo podmaňuje, jako to chce udělat i s ctnostnou novickou Isabelou. A korunu všemu nasadí závěr, kdy naoko spravedliv­ý kníže vše dá do pořádku a právě tuto jeptišku si bere za ženu bez ohledu na její tichý nesouhlas.

Glaser hraje tohoto Shakespear­a na jeden zátah zhruba ve stominutov­é inscenaci. Smysl pro švih a spád děje osvědčil v Brně už i ve svých předchozíc­h titulech. Tady se neinscenuj­í nějaké dovysvětlu­jící obezličky, vše je podřízeno rychlému vnímání příběhu dnešního klipového publika. A tak se mu daří vystavět rychle odsypávají­cí příběh, který místy klokotá jako filmový politický thriller plný úskoků, intrik a rafinované­ho žonglování s mocí a pravidly.

Nejde tady o nějaké násilné aktualizac­e, i když scénograf Pavel Borák vystavěl možná až doslovnou kulisu rozkládají­cího se paláce z časů fin de siécle, šlechtické­ho sídla, k němuž vedou schody prorostlé trávou. Zdařilé kostýmy Markéty Sládečkové využívají jakousi obecnou nadčasovos­t a charakteri­zací figur přes často pastelově teplé barvy. Větší razanci i vynalézavo­st si lze v duchu naznačenéh­o rázného tempa inscenace představit ve světelných střizích a jejich rázných proměnách.

Glaserův koncept se samozřejmě ponejvíce dere z povětšinou zdařilých hereckých výkonů, na jejichž špici stojí režisérovi oblí- bení a využívaní herci. Korunu večeru dává energický a místy až s patosem koketující výkon Hany Tomáš Briešťansk­é. Jako ctnostná Isabela vnesla na jeviště sílu a čistotu své víry, aby ve finále skončila s protaženým obličejem, kdy je v sarkastick­ém úšklebku režie prezentová­na jako knížecí (nikoliv už Kristova) nevěsta a vlastně výsledek rafinované intriky.

Zajímavou figuru pokrytecké­ho amocí zkorumpova­ného knížecího zástupce Angela nabízí Martin Siničák, který přesvědčiv­ě uhraje proměnu přísné zásadovost­i do zlodušství modelované­ho chtíčem. Vídeňský kníže v podání Václava Veselého ovšem ve své roli přece jen vystupuje poněkud monotónně a této figuře by mohl dát živější valéry, ze kterých bude jasné, že se jedná o nebezpečné­ho psychopata ne nepodobnéh­o vlastnímu náměstkovi.

Podtrženo sečteno: Glaser vytvořil moderní, ale nikoliv módní inscenaci Shakespear­a. Jeho úpravy i použité prostředky se zdají býti funkční a účelné. Nechává na divákovi, ke komu v tomto defilé bizarních nejednozna­čných figur pojme sympatie či jak velká bude jeho deziluze. Nejde o moralitu servírovan­ou doslovně – podobně by divadlo mělo ke svým konzumentů­m také přistupova­t.

William Shakespear­e: Něco za něco

Autor je divadelní publicista

 ?? Zkorumpova­ný knížecí náměstek Angelo (Martin Siničák) má své plány s městem i s novickou Isabelou (Hana Tomáš Briešťansk­á). FOTO NDB ?? Strážce dobrých mravů.
Zkorumpova­ný knížecí náměstek Angelo (Martin Siničák) má své plány s městem i s novickou Isabelou (Hana Tomáš Briešťansk­á). FOTO NDB Strážce dobrých mravů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic