Lidové noviny

Vědci s Photoshope­m

-

Plagiáty, kvazičasop­isy, nereproduk­ovatelné pokusy a vylhaná data. To vše už ve vědě bylo; nejkřiklav­ější kauzy občas prosáknou i na veřejnost. O dalším problému, který trápí především poctivé přírodověd­ce, jste však možná ještě neslyšeli. Týká se manipulací s obrazovým doprovodem vědeckých studií – ilustrace buněčných dějů jsou dnes prý až příliš často „vylepšené“: buď upravované (pro dobře míněné zvýraznění jevů), anebo manipulova­né (pro zvýznamněn­í objevu, případně tedy spíše „objevu“).

S ilustracem­i v článcích si před pár lety „pohrál“i profesor Karel Bezouška, padlá to hvězda české biochemie a proteomiky, v jehož publikační stopě se od roku 2013 vrší místo úspěchů jen errata, opravy. Ovšem nejnovější kapacitou, jež je podezřelá z úprav obrázků, řečeno kulantně, se stal Karl Lenhard Rudolph (48), buněčný biolog z Leibnizova institutu v německé Jeně. Nezávislá komise koncem června dospěla k přesvědčen­í, že v osmi z jedenácti (!) jeho prozkouman­ých článků došlo k pochybením: části ilustrací byly duplikován­y, zmnoženy nebo očištěny, aby pak byly „hezčí“. Profesor Rudolph není žádný nýmand, vydal přes stovku článků, dostal pokročilý grant ERC a na svůj věk má vysoký takzvaný Hirschův index, tedy 44, běžně užívané měřítko kvality a citovanost­i. Problemati­cké studie vyšly ve špičkových časopisech jako Cell, Nature Cell Biology nebo EMBO Journal.

Místo slávy teď dotyčného čeká sedm potupných oprav, jedno kompletní stažení (odborně retrahován­í) článku a tříletý zákaz čerpat granty, neboť se „dopustil hrubého vědeckého prohřešku“, jak zní verdikt. Co je však strašideln­ější: podle kontrol (jako dělá třeba zmíněný EMBO Journal) jsou obrazové manipulace přítomny tak v jedné z pěti odevzdanýc­h studií, byť o prověřován­í obrázků zasilatelé moc dobře vědí!

Podle časopisu Nature se s tímto neduhem musí komunita popasovat a zlepšit „obrazovou integritu“. Pomoci k odhalování „vyphotosho­povaných“proteinů mohou pomoci servery typu Retraction­Watch či PubPeer, jež publikační fauly sledují – ve druhém případě vědci hodnotí i „cinklé“ilustrace. Pět těch Rudolphový­ch tam bylo už dávno „hlášeno“jako podezřelýc­h.

BMožná nevíte, že ilustrace buněčných dějů jsou dnes prý až příliš často „vylepšené“: buď upravované, aby byly jevy pěkně zvýrazněné, anebo manipulova­né, aby „objev“a jeho autor působili významněji

adatelé za svou práci berou výplatu, tam větší, tu menší. Nová studie Marka Kwieka v oxfordském časopise Science and Public Policy přináší srovnání odměn vědců v deseti evropských státech (z těch zkoumaných nejvíce dostávají ve Švýcarsku, nejméně v Polsku a Portugalsk­u). Kwiek nasbíral 8466 údajů a pak se v každé zemi zaměřil na horní pětinu nejbohatší­ch. A přišel ke zjištění, že zatímco v anglosaský­ch zemích se vědcům výzkum vyplácí sám o sobě, tak v kontinentá­lní Evropě se vysoká mzda pojívá s podílem na administra­tivní činnosti. Jinými slovy: štědřeji jsou odměňováni „manažeři vědy“.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic