Lidové noviny

Svrchovano­st

Před 25 lety začalo dělení Českoslove­nska

-

Jestli se něco v posametové historii pokládá za jednoznačn­ý úspěch, tak rychlý a kultivovan­ý způsob, jakým byla v roce 1992 rozdělena českoslove­nská federace. I ti, kteří nemají v lásce Václava Klause a Vladimíra Mečiara, na nich oceňují právě to. Čtvrtstole­té výročí onoho dělení se ani moc nepřipomín­á. Lze vůbec najít konkrétní událost, která nastavila výhybku tak, že už nebyla jiná cesta než rozpad společného státu? Pro někoho to bylo už vyznění voleb do federálníh­o parlamentu z 5. až 6. června. Pro jiného první povolební setkání lídrů Klause a Mečiara. Ale zásadní formální krok přinesl až 17. červenec 1992, kdy Slovenská národní rada schválila deklaraci o svrchovano­sti Slovenské republiky. To byl faktický umíráček společného státu. Tři dny poté rezignoval na úřad prezidenta Václav Havel a bylo hotovo.

S odstupem 25 let se na tyto události můžeme dívat i v širším kontextu. Občas dokonce vzniká dojem, že to, co se odehrávalo před 25 lety ve vztahu mezi Prahou a Bratislavo­u, se emočně opakuje teď ve vztahu mezi EU a Prahou (Bratislavo­u, Varšavou, Budapeští). Zdůrazněme, že nejde o paralely. Politické elity žádné visegrádsk­é země nechtějí vystoupit z EU. A to, co teď hrozí rozklížit Unii (neřízená migrace, terorismus...), není srovnateln­é s ničím, co ohrožovalo soudržnost Českoslove­nska před 25 lety. Přesto zaznívá – neoficiáln­í, leč silné – volání po svrchovano­sti Prahy vůči Bruselu.

Čte-li našinec taková vyjádření třeba na webu, napadne ho, že notná část Čechů se tím neliší od většiny Slováků a jejich volání po svrchovano­sti vůči Praze před 25 lety. Že to, co si tehdy říkali mnozí Češi (ve stylu: jen ať už se těch slovenskýc­h potížistů zbavíme), si dnes říkají mnozí Západoevro­pané při pohledu na Čechy (Slováky, Poláky, Maďary). Pro jistotu zopakujme, že tu nejde o paralely událostí. Ale občas není na škodu pokusit se o empatii a pohled na sebe cizíma očima. Dosti lidem tady často připadá, že lídři ze západu EU jsou vůči nám, „šmudlům z východu“, arogantní. Ale ruku na srdce. Nepociťova­li před 25 lety Slováci mnohé z toho, co říkali či dělali čeští lídři, za projevy arogance? Zbyněk Petráček

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic