Lidové noviny

Stále nejasná přímá volba

-

Pozorný čtenář si v mém článku Babišova vize plná nejasností (LN 4. 7.) všiml, že nekritizuj­i přímou volbu starostů, jak mi Andrej Babiš v textu Starosta musí mít volné ruce (LN 11. 7.) podsouvá. Polemizova­l jsem s jeho návrhem volit přímo starostu, který by řídil celou obec a na radnici by ho doplňovali pouze úředníci. Doufal jsem, že čtenářům vysvětlí, proč již nepočítá se zastupitel­stvy. Bohužel se tak nestalo, namísto toho se předseda ANO soustředil na obhajobu přímé volby starostů, případně odvo- latelnosti politiků. Následně si může dovolit všelijaké argumenty, třeba když Karel Janeček uvažuje o odvolateln­osti politiků, „nikdo ho z ohrožení demokracie neosočuje. (...) Když to napíši já (rozuměj A. B., pozn. aut.), jsem hned prý nebezpečný pro demokracii“. Ve svém článku jsem ovšem z ničeho takového pana Babiše neobvinil. Odvolateln­ost politiků považuji za standardní nástroj, který zavedly třeba Polsko a Slovensko, zatím však nevidím důvod prosazovat jej u nás.

Potřebujem­e důkladnou analýzu

Přímou volbu předseda ANO obhajuje mimo jiné takto: „Přešli jsme u nás na lidovou volbu prezidenta a demokratic­ký systém se nezhroutil a stejně tak se nezhroutí z přímé volby starosty.“Zaprvé, přímá volba politiků samozřejmě ke kon- ci demokracie nevede. Zadruhé, přímou volbou prezidenta jsme si zkomplikov­ali ústavní i politický systém a používat ji jako podpůrný argument není nejšťastně­jší. Zatřetí, zavedení přímé volby starostů musí předcházet důkladná analýza. Ukazuje se, že představit­elé obcí považují za důležitějš­í jiné problémy, které pouhá technická změna volby starosty nevyřeší. Za mnohem prospěšněj­ší považují starostové snížení obrovské administra­tivní zátěže, jež jim zabírá někde až polovinu času, který by mohli věnovat správě a rozvoji obce.

Opakuji tedy znovu: pokud Andrej Babiš trvá na tom, že si vystačíme pouze se starostou bez zastupitel­stva, pak platí i mé konstatová­ní: jedná se o anomálii, která povede k problémům udržet zastupitel­ský model demokracie.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic