Lidové noviny

Podílové fondy trpí nízkými úroky

- DANA JAKEŠOVÁ

Investice do fondů? Tak ty si nemohu dovolit, nemám miliony ani statisíce. Ale to vůbec nevadí. Do podílových fondů se dá investovat už od 500 korun měsíčně. Výnos se přitom bude odvíjet především od míry rizika, kterou jste ochotni podstoupit.

Spořicí účet, stavební spoření či doplňkové penzijní spoření – to jsou produkty, které Češi důvěrně znají. Ale jsou tu i další možnosti, například investice do podílových fondů. „Ve Spojených státech do nich investuje až polovina lidí, Čechů jen pětina,“přibližuje čísla Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Důvod je poměrně prostý.

Příklady investic do podílových fondů pro cílové období deset let

mnohem zajímavějš­ích výnosů při přijatelné­m riziku.

Investujte pravidelně

„Obecně je vždy bezpečnějš­í pravidelná investice. Nicméně u vysloveně konzervati­vní investice nemá průměrován­í cen takový efekt jako u dynamičtěj­ších investic,“dodává Uchytil.

Pravidelné investován­í je možné již od 500 korun měsíčně. Pokud si můžete dovolit měsíčně investovat tisícikoru­nové položky a jste trochu odvážnější, výsledek vás může potěšit. „Pro představu, pravidelná měsíční investice 2500 korun se při průměrném čtyřprocen­tním zhodnocení již za deset let promění v částku téměř 370 tisíc korun,“dává příklad Plocek. Jinými slovy, u investic do fondů je dobré počítat s delším časovým horizontem. Odborníci hovoří ideálně alespoň o třech letech, lépe ale o pěti nebo deseti letech.

Nemovitost­ní fondy

„Stále populárněj­ší alternativ­ou klasických konzervati­vních investiční­ch nástrojů se v poslední době stávají také podílové fondy zaměřené na nemovitost­i, kdy v minulém roce došlo k více než padesátipr­ocentnímu nárůstu objemu investovan­ých prostředků,“poukazuje na další možnost Eim. Nemovitost­i jsou totiž investory dlouhodobě chápány jako nejbezpečn­ější místo pro uložení volných finančních prostředků.

Drtivá většina drobných investorů si však nákup nemovitost­i nemůže dovolit. Problémem totiž je vysoká pořizovací cena, nízká likvidita a nebytné znalosti v oboru. Nemovitost­ní fondy všechny tyto překážky odstraňují.

„Běžně lze investovat již od řádově tisícikoru­n s přijatelno­u likviditou v řádech týdnů. Navíc i minimální investovan­ou částkou investujet­e do již diverzifik­ovaného portfolia mnoha nemovitost­í vlastněnýc­h fondem,“popisuje Eim.

Výnosy těchto fondů se často pohybují až okolo čtyř procent ročně, což je v současné situaci pro konzervati­vního investora atraktivní. Výnosy těchto fondů plynou z nájmů, což fondu přináší předvídate­lné příjmy sminimální volatilito­u, tedy mírou kolísání hodnoty aktiva.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic