Lidové noviny

Nejlépe vydělá malý byt

-

Za dobrou volbu považují odborníci investici do nemovitost­í. Zvláště pro konzervati­vní investory či v rámci rozložení rizika. V dlouhodobé­m horizontu spolehlivě uchovají hodnotu, navíc generují příjem z pronájmu.

„Dlouhodobý výnos se pohybuje v řádu tří až čtyř procent ročně. Může to být i více, nebo naopak méně. Záleží na okolnostec­h,“vysvětluje Jaromír Vlk z poradenské firmy Britanika.

Výši výnosu ovlivňuje nejvíce lokalita. Prim hrají dva trhy – Praha a Brno. Neznamená to ale, že by nemělo smysl koupit byt jinde. Odborníci doporučují vybírat města, kde je nízká nezaměstna­nost, tedy například ta, kde sídlí velcí zaměstnava­telé, nebo místa s dobrou dopravní dostupnost­í do větších měst.

Důležitá je i samotná nemovitost. V poměru kupní cena versus výnos vychází nejlépe malé byty 2+kk, které se také nejlépe pronajímaj­í. „Zájem je i o investiční garsoniéry, které jsou vhodné u větších kancelářsk­ých nebo technologi­ckých center,“dává tip František Šudrich, analytik společnost­i Trikaya. jak

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic