Lidové noviny

Modální sloveso v. tvar could

-

Modální sloveso má několik rovin významů. Může znamenat buď ( I swim – plavat), nebo ( you borrow my car – si půjčit moje auto). Zápor od se tvoří připojením

a vyskytuje se ve třech různých tvarech: nebo Stejně jako u ostatních modálních sloves se otázka vytvoří prohozením a podmětu věty: you me, please? – mi, prosím, pomoci? Minulý tvar od je v záporu pak Dejte nicméně pozor, minulý tvar slovesa může vyjadřovat i podmiňovac­í způsob. Použijeme ho tedy v situaci, kdy nechceme říci, že něco můžeme, ale že

Porovnejte větu I dance very well when I was younger s větou I go there if I want. První věta jasně ukazuje do minulosti: Když jsem byl mladší, jsem velmi dobře tančit. Druhá ale říká, že pokud bych chtěl,

bych tam jít. Jde tedy o větu v podmiňovac­ím způsobu. se také používá, když chceme být zdvořilí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic