Lidové noviny

Most v. the most

-

studentů zná správnou odpo

peněz utratím za cestováMno­hým se při překladu těchto vět vybaví výraz To je sice dobře, avšak je v tom háček: někdy potřebujem­e výraz jindy jen Jak si poradíme? překládáme slovem tedy: of the students know the right answer. Pro zvolíme (které již známe ze stupňování přídavných jmen): I spend

money on travelling.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic