Lidové noviny

X zdvořilá gramatika

-

Sloveso – patří spolu s ostatními slovesy jako dürfen – smět, sollen – mít povinnost, müssen – muset, wollen – chtít, mögen – mít rád do skupiny modálních neboli způsobovýc­h sloves. Někdy se k nim přidává také sloveso wissen – vědět. Tato slovesa se časují nepravidel­ně, a to následujíc­ím způsobem: 1. a 3. osoba čísla jednotného je stejná a je bez koncovky: – a er / / – / / nebo U tvaru se pak jedná o podmiňovac­í způsob slovesa Jednotlivé osoby vypadají takto:

– / / – – –

– a Pokud tedy budeme chtít být zdvořilí, nezapomene­me vložit písmeno do základního tvaru slovesa – Rozdíl mezi a můžete vidět třeba na následujíc­ích větách: Sie die Unterlagen bis morgen abholen? – vyzvednout ty podklady do zítra? Anebo o něco zdvořilejš­í varianta: Sie die Unterlagen bis morgen abholen? – vyzvednout ty podklady do zítra? a /

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic