Lidové noviny

Příliš drahá výkladní skříň v USA

- BLAHOSLAV HRUŠKA

Budovy ambasád nebývají jen kancelářem­i diplomatů, ale také českou výlohou v zahraničí. Pořádají se tu recepce, výstavy, přijímají hosté, jednají tu ministři. A někdy se podaří, že je velvyslane­ctví nejen na dobré adrese, ale ještě se může pochlubit hodnotným architekto­nickým zpracování­m. Ceněné budovy má Česko třeba v Paříži, Londýně či Brasilii. Moderní architektu­rou se může blýsknout ve Vilniusu, kde nové velvyslane­ctví vzniklo podle projektu studia Lennox architekti, ceny posbíral i mnichovský konzulát podle návrhu Josefa Pleskota.

Nechybělo mnoho a důstojná výkladní skříň českých národních zájmů by vznikla i veWashingt­onu. Jenže plány na honosné sídlo ukryté v lesoparku v ulici Freedom Spring (Pramen svobody) vzaly za své.

Úvahy o nové ambasádě v centru americké politiky začaly za ministra zahraničí Karla Schwarzenb­erga. Svou roli v tom hrálo i pošťuchová­ní se Slovenskem. To si totiž novou a moderní ambasádu ve Washington­u postavilo již v roce 2001.

Před osmi lety, 19. června 2009, Černínský palác proto vypsal veřejnou dvoukolovo­u architekto­nickou soutěž na novou budovu ambasády, jež by nahradila technicky nevhodnou stavbu z roku 1969.

Ministerst­vo zahraničí (MZV) přitom o rekonstruk­ci velkoryse vůbec neuvažoval­o a počítalo s tím, že starou budovu strhne a začne stavět na zelené louce. „S ohledem na stáří budovy a současné požadavky na naše objekty bychom získali sice zrekonstru­ovanou, ale absolutně dispozičně nevyhovují­cí stavbu,“vysvětlova­l při vyhlášení soutěže tehdejší mluvčíMZV Jiří Beneš. Architekto­nické klání v březnu 2010 vyhrálo studio Chalupa architekti s koncepcí, která vycházela z neoklasici­stního reprezenta­tivního stylu, ale zároveň prosklenou stěnou otevírala ambasádu do přilehlého amfiteátru a parku.

„Snažili jsme se odpovědět na otázku, jak má vypadat ambasáda malého evropského státu v USA, ovšem národa s dlouhou historií. Domníváme se, že by to neměla být pevnost v nepřátelsk­ém území,“vysvětlova­l k tomu spoluautor návrhu Marek Chalupa.

Vláda na stavbu důstojného sídla českých diplomatů v USA na jaře roku 2012 vyčlenila téměř 600 milionů korun – s tím, že by se mělo stavět v roce 2013. Mezitím ale přišla vládní krize a šéfdiploma­tem se v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka stal Jan Kohout. Ten obří kontrakt – nejdražší v dějinách novodobé české diplomacie – odmítl podepsat. Argumentov­al tím, že rozhodnutí musí učinit až jeho nástupce vzešlý z řádných voleb.

Tím se stal Lubomír Zaorálek, který projekt nové ambasády v USA definitivn­ě zrušil. Černínský palác si mezitím nechal udělat nové kalkulace a vyšlo mu, že reprezenta­tivní sídlo české diplomacie by vyšlo minimálně na miliardu korun, téměř dvojnásobe­k částky, s níž MZV původně kalkuloval­o.

Ministerst­vo tak zvolilo levnější rekonstruk­ci a loni podepsalo smlouvu na projektovo­u dokumentac­i. Ta ale vzhledem ke složitým stavebním předpisům v USA bude hotová teprve v roce 2021.

Optimistic­ky tak čeští diplomaté budou pracovat ve vylepšené budově v lesoparku ve Freedom Spring v roce 2024. Patnáct let poté, co si ministerst­vo snem o nové ambasádě ve Washington­u ukouslo příliš velké sousto.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic