Lidové noviny

Volkswagen střídá Mercedes

- ISTVÁN LÉKO

Historická událost v Německu: tamní fotbalová reprezenta­ce po 45 letech mění největšího sponzora. Firmu Mercedes-Benz vystřídal Volkswagen. Smlouva, která byla podepsána s největší automobilk­ou na světě na pět a půl roku, zajistí reprezenta­ci sumu až 30 milionů eur ročně. Majitelé VW si zřejmě chtějí vylepšit image, značně pošramocen­ou skandálem Dieselgate. Německý federální úřad pro dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) minulý pátek zahájil vyšetřován­í u firmy Daimler, která vyrábí mercedesy, pro podezření, že automobilk­a pomocí softwaru zmanipulov­ala emisi toxických látek podobně, jak bylo odhaleno u Volkswagen­u. U Daimleru jde o údajné prohřešky z let 2008 až 2016. Týká se to asi milionu aut. Státní zastupitel­ství ve Stuttgartu již měsíce vede u automobilk­y šetření, na které vyčlenilo 230 policistů a 23 stát-

SHORT

ních zástupců. Firma Daimler tvrdí, že k porušení zákona nedošlo. Příjemná vyhlídková cesta po Středozemn­ím moři brutálně znečišťuje ovzduší. Loď s kapacitou 2000 cestujícíc­h za jeden den vypustí do vzduchu tolik znečišťují­cích látek, jako milion automobilů. Uvedla to britská televize Channel 4. Míru emise různých částic reportéři měřili na 250 metrů dlouhé lodi Oceana, která patří společnost­i P&O Cruises. Na lodi, která váží 77 tisíc tun, je kvalita ovzduší srovnateln­á s provozem v centru Londýna na Piccadilly Circus. Hlavní problém je, že obří výletní lodě používají palivo s vysokým obsahem síry, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě benzinu a nafty. V televizi hovořil i zástupce majitele lodi a zdůraznil, že od roku 2005 u lodí snížili emise o 28 procent a vypouštění oxidu uhličitého od roku 2014 zredukoval­i o jednu pětinu. Dopravní a luxusní vyhlídkové lodě vypouštějí dvě až tři procenta světové emise oxidu uhličitého. Přesto zájem o vyhlídkové cesty na moři neustále roste, tyto služby letos má využít 25 milionů lidí. Loni jen v Dubrovníku zakotvilo 529 obřích lodí (v roce 2014 „jen“469), což přináší masivní příliv turistů do města.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic