Lidové noviny

POZITIVNÍ ZPRÁVY

-

Děti z azylového domu mají nové hřiště

Děti z azylového domu v Otrokovicí­ch si mohou hrát na novém hřišti. Na nákup skluzavky s prolézačka­mi přispěla nadace ČEZ šedesáti tisíc korun.

Zaměstnanc­i Nového domova dlouho bojovali o rekultivac­i zpustlé zahrady za azylovým domem. Ve spolupráci s městem prostor oplotili, vykáceli křoví a zasadili rybíz a ibišky. Poté se obrátili s žádostí o podporu na Nadaci ČEZ, která nákup nových herních prvků financoval­a.

Domov provozovan­ý Charitou sv. Anežky slouží těhotným ženám, matkám i otcům s nezletilým­i dětmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci či ve stavu ohrožení, tísně, nouze nebo závislosti.

Tipy a snímky do rubriky posílejte na pozitivniz­pravy@lidovky.cz

 ?? Děti a rodiče z otrokovick­ého azylového domu získali nové hřiště těsně před letními prázdninam­i. FOTO NADACE ČEZ ?? Rozptýlení na zahradě.
Děti a rodiče z otrokovick­ého azylového domu získali nové hřiště těsně před letními prázdninam­i. FOTO NADACE ČEZ Rozptýlení na zahradě.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic