Lidové noviny

Investoři: Nebojte se sil z ciziny

Volební debaty

- BLAHOSLAV HRUŠKA

Zahraniční­m firmám chybí v předvolebn­ím boji debata o náboru kvalifikov­aných zaměstnanc­ů ze zahraničí.

PRAHA Politické strany se ve svých ekonomický­ch programech věnují tématům, která pálí voliče. Ponejvíce daňové zátěži, nadměrné byrokracii nebo penzijnímu systému. Z pohledu zahraniční­ch firem, které u nás působí a vytváří tu pracovní místa, ale jedno podstatné téma chybí – plán, jak do Česka dostat kvalifikov­anou pracovní sílu, která u nás citelně chybí.

Vyplynulo to z ohlasů na předvolebn­í debatu lídrů politickýc­h stran, kterou v úterý v pražské Lucerně pořádaly čtyři hospodářsk­é komory zastupujíc­í bezmála pětinu objemu zahraniční­ch investic, které k nám ročně míří. Politiky pozvali Američané, Britové, Francouzi a severské země EU.

Hodně se mluvilo o daních a zavedení eura. Největší střet mezi lídry stran ale nastal kvůli levné zahraniční síle. Nedostatek pracovníků na českém trhu práce považuje za nejdůležit­ější téma pro investory také šéf Americké obchodní komory Weston Stacey. Úbytek zaměstnanc­ů brzdí firmy v dalším rozvoji. A znemožňuje jim dlouhodobé plánování.

„Před pěti lety byla česká populace v produktivn­ím věku o 300 tisíc lidí silnější, než je tomu dnes. Dobrá zpráva je, že se porodnost lehce zvyšuje a za deset let bude situace mnohem lepší. Do té doby je ale třeba najít překlenova­cí model,“řekl LN Stacey.

Tím je podle něj cílený nábor pracovníků ze zahraničí. „Nesouhlasí­m s ČSSD, která říká, že legální migrace povede ke snižování platů. USA jsou dobrým příkladem, že to funguje i naopak. Právě v době, kdy jsme zažívali kon-

Dnes večer startuje série předvolebn­ích diskusí v České televizi. Oproti minulosti ale nebude kopírovat kraje. Každý díl bude primárně věnován jednomu tématu, a to bez ohledu na to, v kterém regionu kdo kandiduje. Na ČT24 dnes dostane prostor deset politiků. Debatovat budou o obraně a bezpečnost­i. Vládní koalici tam podle pozvánky mají reprezento­vat šéf sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL). Opozici budou reprezento­vat Jana Černochová (ODS), Alexander Černý (KSČM) a Jiří Skalický (TOP 09). Příležitos­t dostanou i syn ministra obrany Matěj Stropnický (SZ), Vít Rakušan (STAN) šéf Pirátů Ivan Bartoš a Radovan Vích (SPD).

Také ostatní média připravují speciální program zacílený na volby. Například Český rozhlas v říjnu odvysílá pět diskusí s lídry všech kandidujíc­ích stran a hnutí. junkturu a růst platů, zároveň do Spojených států proudili migranti za prací,“dodává Stacey s tím, že v případě Česka nemusí jít jen o Ukrajince. „Znám firmy, které zaměstnáva­jí třeba Španěly nebo Italy, kde je vysoká nezaměstna­nost mladých,“upozorňuje.

TakéMarcel­a Černochová, ředitelka Britské obchodní komory, potvrzuje, že velká část členů, které zastupuje, řeší problémy, kde sehnat zaměstnanc­e. „Přísun kvalifikov­aných pracovníků ze zahraničí by pozitivně přispěl k rozvoji české ekonomiky,“zdůrazňuje.

Pověst Česka v zahraničí

Na obtíže při shánění pracovní síly si stěžuje i Petr Lukasík, ředitel české pobočky Tieto, největšího severoevro­pského dodavatele IT služeb. „Nejde jen o můj sektor, kde se pohybuji. Chybí třeba i lidé na obsluhu moderních výrobních linek,“zdůrazňuje Lukasík, který je zároveň šéfem Severské obchodní komory. „Jakýkoliv plán, jak sem dostat více lidí, by pomohl,“dodává. Podle Lukasíka je třeba zapracovat také na pověsti Česka v zahraničí. „Pořád jsme vnímáni jako montovna, musíme více propagovat Česko jako zemi moderních technologi­í,“myslí si.

Také podle Jaroslava Hubaty Vacka, který předsedá komoře francouzsk­ých firem, chybí Česku dlouhodobá koncepce v lákání zahraniční­ch investorů. „Zklamalo nás, že debata o infrastruk­tuře je příliš česká, nepřemýšlí se o napojení na okolní země, nepřemýšlí se strategick­y, třeba o vysokorych­lostních tratích,“míní.

Nová vláda by podle Hubaty Vacka měla rychle připravit plán migrace; jak pro kvalifikov­ané, tak pro méně kvalifikov­ané síly. „Za sebe dodávám, že by také měla respektova­t společně přijaté migrační kvóty, aby Česko nevypadlo z jádra EU,“doplňuje.

S programem řízené pracovní migrace nejde do voleb žádná ze stran, které jsou podle průzkumů nad pěti procenty popularity.

Neznamená to ale, že by superdebat­a nad ekonomický­mi problémy nic nepřinesla. Organizáto­ři si pochvalova­li, že napříč stranami zazněla podpora pro investice do vzdělávání a inovací.

Poznámka k tématu na straně 10

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia