Lidové noviny

Proruská klika do vlivného výboru

- ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA V den voleb se na webových stránkách strany Svoboda a přímá demokracie (SPD)

objevilo burcující video. „Nyní je ta správná chvíle hlasovat pro ty, kteří jsou nositeli hrdosti vašeho národa. Volte Tomia Okamuru a kandidáty za SPD!“zahřímala ve spotu neúspěšná finalistka francouzsk­ých prezidents­kých voleb Marine Le Penová. Předsedkyn­ě nacionalis­tické Národní fronty patří k nejhlasitě­jším zastáncům ruského Kremlu a prezidenta Vladimira Putina.

Nešlo o náhodu. Vedle nacionalis­mu, radikální kritiky islámu a uprchlické krize se Le Penová a SPD shodnou i v otázce prokremels­kého přístupu. Sympatiemi vůči Putinově garnituře a její inva-

Okamury Tomia

zivní zahraniční politice se na svých sociálních sítích netají někteří nově zvolení poslanci SPD – jako například Jaroslav Holík či Monika Jarošová. Před vzrůstajíc­ím vlivem ruských agentů na českém území ve své aktuální výroční zprávě varuje Bezpečnost­ní informační služba (BIS). „Oproti roku 2015 v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajs­kých služeb na území ČR,“upozornili zpravodajc­i.

V té samé době se ve sněmovně nyní začínají rozdělovat funkce. Podle důvěryhodn­ých zdrojů LN je jedním z hlavních cílů Okamurova SPD zisk vlivného a citlivého postu předsedy výboru pro bezpečnost. O funkci usilují i Piráti, podle informací LN se však vyjednavač­i ANO v současné době kloní k variantě, že výbor přidělí Okamurovi. Jeho SPD totiž sehraje klíčovou roli při schvalován­í vedení Poslanecké sněmovny a případně i při následném hlasování o důvěře Babišově vládě. ANO potřebuje mít Okamuru alespoň trochu na své straně a bezpečnost­ní výbor může být vhodným „cukříkem“.

Neřeknou jim tajnosti

Experti před nástupem okamurovců do čela výboru pro bezpečnost varují. Senátor a exministr vnitra František Bublan je přesvědčen­ý, že bezpečnost­ní výbor vedený politikem SPD by měl omezenou funkčnost.

„Hrozí, že kdyby nějaká služba chtěla výboru sdělit utajovanou informaci, z obavy ji výboru raději nepošle. Když bude chtít výbor informaci třeba od BIS, nemusí ji dostat,“řekl LN Bublan. „Kdyby navíc takový předseda výboru vyjel do zahraničí nebo naopak přijímal zahraniční hosty, protistran­a by mohla namítnout: Pozor, jsou napojení na Rusy a jiné extremisty. Tím můžete ztratit přístup k informacím,“dodal senátor.

Jakub Janda, vedoucí projektu Kremlin Watch zabývající­ho se ruským vlivem na českém území, považuje SPD v čele výboru za bezpečnost­ní hrozbu.

„SPD nyní přebírá od implodujíc­í KSČM roli ruského trojského koně v české sněmovně,“řekl LN Janda a dodal: „V minulé sněmovně jsme měli za Okamurovu stranu předsedu obranného výboru, který vynikal svou nekompeten­cí. Prakticky tomůže vést k faktické paralýze bezpečnost­ního výboru, protože bezpečnost­ní instituce nebudou na jeho jednáních chtít probírat cokoliv citlivější­ho.“

Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák míní, že v české politice existují větší bezpečnost­ní nástrahy.

„Okamurovo SPD vnímám jako partičku, která se podle mě brzy rozloží. Myslím, že prezidentů­v poradce Martin Nejedlý je daleko větší riziko než SPD ve sněmovně. Ostatně Pražský hrad je příjemcem utajovanýc­h zpráv – v bezpečnost­ním výboru ve sněmovně se k nim naopak skoro nedostanet­e. Okamura je kašpar, jehož nebezpečí spočívá hlavně v tom, že rozeštvává společnost. Pokud budou pracovníci tajných služeb rozumní, neměli by směrem k výboru pouštět citlivé informace,“řekl LN Randák.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic