Lidové noviny

Knihovna se dočká zpřístupně­ní

-

PRAHA Knihovna prvního českoslove­nského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i jeho archiv se dočkají zpřístupně­ní. Knihovna čítá kolem 185 000 svazků. Jsou mezi nimi i velmi vzácné knihy, například první vydání některých děl Jana Amose Komenského nebo prvotisky vydané před rokem 1500. Zpracování a digitaliza­ci fondu umožnila zvláštní dotace vlády určená na připomenut­í důležitých výročí v roce 2018. Patří mezi ně i vznik

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic