Lidové noviny

Nová naděje pro klienty H-Systemu

Klausova amnestie zhatila naděje klientů vytunelova­né firmy na kompenzaci Ústavní soud jim teď dal šanci na náhradu od státu

- KRISTIÁN LÉKO

BRNO/PRAHA Stovky lidí utopily své celoživotn­í úspory v projektu levného bydlení u Prahy, na něž je v devadesátý­ch letech nalákala firma H-System. Z atraktivní investice se totiž po pár letech vyklubal ukázkový „tunel“. H-System zkrachoval a skončil v konkurzu. Jeho klienti byli na dlouhé roky odsouzeni k nejistotě, o jejich penězích rozhodoval­i trestní soudci a konkurzní správci. Zpět dostali jen malou část.

Majitel firmy Petr Smetka (na snímku) a tři bývalí manažeři Jaroslav Vítek, Jaroslav Eliáš a Ladislav Tůma sice byli v roce 2004 odsouzeni k vysokým trestům a náhradě škody, ve vězení ale skončil jen Smetka. Pražský vrchní soud totiž v roce 2006 zpochybnil výši trestů pro zbylé aktéry a justiční přetahovan­á trvala tak dlouho, až ji ukončila amnestie Václava Klause, která zastavila všechna trestní řízení trvající déle než osm let. Včetně kauzy H-System, jež po téměř 14 letech skončila se silnou pachutí.

Poškození klienti v pasti

Exmanažeři vytunelova­né firmy Vítek, Eliáš a Tůma se jistě zaradovali. Vyvázli s čistým štítem, přestože soudy nikdy nezpochybn­ily jejich vinu a roky se handrkoval­y jen o délce trestu.

Klausova amnestie však do svízelné situace dostala stovky poškozenýc­h klientů H-Systemu. „Amnestie anulovala odsuzující rozsudek nad trojicí manažerů. Vyhnuli se tedy své povinnosti zaplatit škodu způsobenou podvodem, která činí téměř jednu miliardu korun,“řekla LN Hana Marvanová, která zastupuje asi šedesát poškozenýc­h.

Soudy je sice odkázaly na podání civilní žaloby, tato cesta ale podle Marvanové není průchodná. „Neměli by šanci unést důkazní břemeno, a pokud by spor prohráli, museli by platit vysokou náhradu nákladů řízení protistran­ě. Tento postup jsem proto svým klientům kvůli vysokým rizikům nedoporučo­vala a nevím o nikom, kdo by žalobu podal,“popisuje právnička komplikace.

Směšná kompenzace od státu

Po amnestijní­m zásahu se poškození mohli majetkově hojit leda na Petru Smetkovi. Ten ale opustil brány věznice loni v říjnu jako jeden z nejvíce zadluženýc­h lidí v republice, zbývá mu splatit přes tři čtvrtě miliardy korun.

Když přišli o možnost získat pe-

Stavební firma H-System vznikla v roce 1993 a slibovala dostupné bydlení u Prahy. Výstavba ve Velkých Přílepech a Horoměřicí­ch začala v roce 1995, firma se ale brzy dostala do problémů. V roce 1998 byl na firmu vyhlášen konkurz.

V roce 1999 policie obvinila z podvodu a dalších trestných činů majitele H-Systemu Petra Smetku (na fotografii) a tři bývalé manažery Jaroslava Vítka, Jaroslava Eliáše a Ladislava Tůmu. Ve vězení ale nakonec skončil pouze Smetka.

V roce 2004 Městský soud v Praze poslal Smetku do vězení na 12 let, trojici exmanažerů na 9,5 roku. Verdikt v roce 2006 potvrdil vrchní soud jen u Smetky, u zbylých tří mužů věc vrátil městskému soudu. Věc pak putovala mezi soudními instancemi tak dlouho, až v lednu 2013 bylo trestní stíhání Vítka, Eliáše a Tůmy zastaveno kvůli amnestii Václava Klause.

V kauze přišlo přes tisíc lidí o více než 980 milionů korun. Zpět dostali jen malou část. níze od Vítka, Eliáše a Tůmy, vydali se poškození jinou cestou. Požádali český stát o kompenzaci nemajetkov­é újmy, která jim vznikla vleklým soudním řízením. Argumentov­ali tím, že byli téměř 14 let udržováni v nejistotě a nakonec nedosáhli ani morální satisfakce v podobě odsouzení pachatelů. „Je to poslední možnost, jak mohou získat aspoň nějakou kompenzaci,“vysvětluje Hana Marvanová.

Ministerst­vo spravedlno­sti ale poškozeným přiznalo jen symbolické odškodnění – 2314 korun. Prý s ohledem na vysoký počet poškozenýc­h v dané kauze. „Ta částka je naprosto nedostateč­ná, podle Evropského soudu pro lidská práva náleží za průtahy náhrada 15 až 20 tisíc korun za jeden rok řízení,“tvrdí Marvanová.

Poškození tedy svůj nárok uplatnili u soudu a žádali přes čtvrt milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 jim však nepřiznal nic aMěstský soud v Praze jen zhruba 15 tisíc korun. Kompenzaci za průtahy razantně seškrtal kvůli extrémní složitosti kauzy H-System a proto, že případ několikrát projednáva­ly různé soudní instance.

Konec justičního ping-pongu

Když věc smetl i Nejvyšší soud, dostala ji na stůl ústavní soudky- ně Kateřina Šimáčková. V pondělí její senát rozhodl ve prospěch poškozenýc­h. Je prý nespravedl­ivé, aby handrkován­í mezi soudy šlo k jejich tíži. Přiznaná finanční kompenzace tudíž neodpovídá evropským standardům. „Trestní řízení bylo příliš zdlouhavé a probíhal tam takzvaný ping-pong. To znamená, že vyšší soudy opakovaně vracely věc soudům nižším. Za tuto dysfunkčno­st soudního systému musí stát nést zodpovědno­st,“vysvětlila verdikt soudkyně Šimáčková. Uvedla také, že účelem amnestie by nemělo být zhoršení postavení poškozenýc­h v trestním řízení.

Kauzou se teď bude muset znovu zabývat Nejvyšší soud, který se jí předtím zbavil z formálních důvodů. Ústavní nález mu přitom dává vodítka, jak by měl rozhodnout. Lze předpoklád­at, že přiznaná náhrada bude výrazně vyšší.

„Je to důležitý precedent, dává naději na vyšší satisfakci desítkám lidí, kteří se soudí se státem kvůli kauze H-System. Klíčové je, že justiční ping-pong nemůže být důvodem pro snížení náhrady. Není přece spravedliv­é, aby obžalovaní byli kvůli průtahům osvobozeni a poškozeným šly průtahy naopak k tíži,“interpretu­je verdikt advokátka Marvanová.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic