Lidové noviny

Berlín děsí bezdomovci z Východu

- ROBERT SCHUSTER

Sto metrů vzdušnou čarou od sídla vlády a parlamentu se přímo uprostřed Berlína nachází jedno z ohnisek kriminalit­y ve městě. Místní úřady dlouho nečinně přihlížely a dovolily, aby se park Tiergarten stal místem, kde zákon neplatí.

BERLÍN/PRAHA Zelené plíce německé metropole, rozsáhlý park Tiergarten uprostřed města, byl dlouho oblíbeným a vyhledávan­ým výletním místem, a to nejenom mezi Berlíňany.

Přírodní oáza se rozkládá na více než dvou stech hektarech. V samém centru parku se nachází Vítězný sloup, který je jedním ze symbolů města. Na jeho východním okraji je pak vládní čtvrť se spolkovým kancléřstv­ím, parlamente­m a Braniborsk­ou bránou.

V posledních měsících se ovšem rozsáhlý areál, na jehož území má sídlo jedna z berlínskýc­h zoologický­ch zahrad, stal jedním z center kriminalit­y ve městě.

Obchodován­í s drogami, prostituce, přepadáván­í kolemjdouc­ích a především pak agresivita bezdomovců jsou téměř na denním pořádku.

Berlínské úřady to dlouho podceňoval­y a hromadící se problémy v podstatě neřešily, přestože nejenom od občanů přicházely stále nové a nové stížnosti na neutěšený stav v Tiergarten­u.

„Situace již není tolerovate­lná. Mnozí zaměstnanc­i komunálníc­h služeb se cítí být ohroženi stále agresivněj­ším chováním některých bezdomovců,“nechal se před několika týdny poprvé slyšet starosta městské části Berlin-Mitte Stephan von Dassel.

Jeho slova se ale nesetkala s žádnou odezvou. Až teprve loupežná vražda známé berlínské historičky umění, jež byla přepadena před více než měsícem, když si chtěla zkrátit cestu domů přes park, vedla k tomu, že bezpečnost­ní situaci začal někdo řešit. Její bezvládné tělo našli kolemjdouc­í zhruba 30 metrů od policejní služebny a z trestného činu byl obviněný osmnáctile­tý Čečenec, jenž do Německa přišel z Polska.

Policie zakročila, začala park vyklízet

Zkraje tohoto týdne začala policie vyklízet ilegální stanovou osadu podél železniční spojnice vedoucí k nádraží Berlín-Zoologická zahrada, jež bylo odjakživa jedním z nejznámějš­ích míst, kde se obchoduje s drogami.

Postupem času se zde usadilo až 60 lidí bez stálé střechy nad hlavou. Většina z nich pocházela z Polska, Rumunska či jiných států východní Evropy.

Mnozí z nich jsou závislí na drogách nebo alkoholu a peníze potřebné na jejich získání si obstarávaj­í krádežemi. Vzhledem k tomu, že většina z nich pochází z členských států Evropské unie, a požívají tudíž svobody volného pohybu osob, neměly berlínské úřady k dipozici žádné páky, jak je dostat z Tiergarten­u pryč. Pokusy kontaktova­t příslušná ministerst­va v zemích, odkud tito lidé do německé metropole přišli, nebyly úspěšné. „Polská vláda nemůže své sociální problémy řešit na úkor Berlína a jeho parků,“citoval starostu městské části Mitte von Dassela list Berliner Abendblatt. Politik, jenž je členem strany Zelených, před nedávnem prohlásil, že vyhoštění těchto agresivníc­h jedinců z Německa již nesmí být tabu.

Tím si vysloužil kritiku svých stranickýc­h kolegů z berlínské zemské koalice Zelených, sociálních demokratů a Levice, jež podobné kroky tradičně odmítá, takže spolková země Berlín patří k regionům s nejnižším procentem vyhoštěnýc­h cizinců.

Vedle agresivníc­h bezdomovců a drogové kriminalit­y představuj­e zřejmě největší problém parku Tiergarten nárůst homosexuál­ní prostituce. Ta se dle berlínskýc­h médií odehrávala v prostoru okolo Vítězného sloupu odjakživa, v poslední době ale prý dramaticky narostl počet případů, kdy zde své služby nabízejí i nezletilí. Řada z nich přitom patří k uprchlíkům, kteří přišli do Německa před několika lety a požádali zde o azyl.

 ?? Ale stany lidí bez domova v parku Tiergarten v Berlíně (snímek z 10. října). Agresivita bezdomovců většinou z východu EU narůstá a před více než měsícem vyvrcholil­a loupežnou vraždou známé historičky umění. FOTO PROFIMEDIA ?? To není kemp,
Ale stany lidí bez domova v parku Tiergarten v Berlíně (snímek z 10. října). Agresivita bezdomovců většinou z východu EU narůstá a před více než měsícem vyvrcholil­a loupežnou vraždou známé historičky umění. FOTO PROFIMEDIA To není kemp,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic