Lidové noviny

Impérium nejbohatší­ho Chorvata se rozpadá

- IVANA MILENKOVIČ­OVÁ

ZÁHŘEB/PRAHA Je až příliš důležitý na to, aby mohl zkrachovat. S tímto heslem se jala chorvatská vláda v dubnu zachraňova­t největší potravinář­ský a maloobchod­ní koncern v zemi, potažmo v celém regionu západního Balkánu – Agrokor. Kolaps kolosu, jenž zastřešuje 143 společnost­í a dává práci 56 tisícům lidí, ji strašil natolik, že ho nuceně převedla do státních rukou.

V mamutí společnost­i, jejíž základy položil v polovině 70. let dnes 66letý když začal v komunistic­ké Jugoslávii prodávat květiny a sazenice, se tak nyní schyluje k zásadní „ozdravné kúře“pod taktovkou státem dosazené správní rady.

Samotného Todoriče, nejbohatší­ho muže Chorvatska, policie mezitím vyšetřuje ze zpronevěry a falšování účetnictví. V hledáčku ho má ale i Interpol, byť oficiálně na něj mezinárodn­í zatykač zatím vydán nebyl. Todorič není v Chorvatsku k zastižení a spekuluje se, že pobývá v Londýně či Švýcarsku. Prostředni­ctvím svého právníka opakovaně vzkázal. že je policii k dispozici, a namítá, že mu stát koncern nezákonně sebral, byť zprvu vládní pomoc vítal. Vedle něj policie vyšetřuje i jeho syny a další čelné představit­ele Agrokoru.

Jak zkraje týdne uvedl vládou

Ivica Todorič,

dosazený mimořádný správce Ante Ramljak pro chorvatsko­u mutaci stanice RTL, dluh koncernu, počítaje přiznané i nepřiznané pohledávky, je mnohem vyšší, než se čekalo – okolo 58 miliard kun, tedy v přepočtu na 198 miliard korun. Zveřejnil také ambiciozní plán, jak mamutí společnost v dalších čtyřech letech znovu postavit na nohy. Podle něj bude nutné koncern rozdělit na firmy, které jsou operativně důležité. Zbytek, asi 80 společnost­í, čeká zřejmě prodej nebo likvidace.

S ohledem na tato slova tak panují obavy, že firmy, jež jsou součástí Agrokoru, začnou masivně propouštět, zejména maloobchod­ní řetězec Konzum. Ten byl dlouhé roky motorem Todoričova podnikatel­ského impéria, jehož úrodnou půdou se stal rozpad Jugoslávie v 90. letech, když díky kontaktům privatizov­al řadu společnost­í. K enormnímu jmění mu pak zásadně pomohly čilé styky s lídry stran napříč politickým spektrem.

Sberbank hrozí arbitráží

V červnu krachující Agrokor, tehdy už ve státních rukou, zažádal ještě o další půjčku, aby mohl zajistit provoz klíčových firem generující­ch zisky a na splacení části dluhů. Na 480 milionů eur mu půjčilo na 20 různých institucí v čele s americkým hedgeovým fondem Knighthead Capital Management, jenž se v minulosti angažoval na půjčkách zadluženým ekonomikám Řecka nebo Argentiny a který jen nedlouho předtím koupil dluhopisy Agrokoru.

Dalšímu zadlužení se pokoušela soudní cestou zabránit ruská Sberbank, která je s 1,1 miliardy eur největším věřitelem Agrokoru. Novou půjčku totiž koncern bude muset splácet paralelně se svými staršími dluhy, ale už teď se zdá být nanejvýš pravděpodo­bné, že ne všichni věřitelé dostanou své peníze zpět. Sberbank se nyní chce kvůli postupu chorvatské vlády soudit u Mezinárodn­ího rozhodčího soudu v Londýně.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic