Lidové noviny

Čínský listopad v Arše

-

PRAHA Pražské Divadlo Archa se rozhodlo věnovat nadcházejí­cí měsíc Číně a představit ji tak, jak ji lidé neznají. Připraveny jsou divadelní představen­í, filmy, workshopy i gastronomi­cké večery. Vše začne tuto sobotu taneční dílnou Fyzická paměť a společnost choreograf­ky, tanečnice a aktivistky Wen Hui. Na programu bude propojení současného tance s dokumentár­ním divadlem. Pokračovat bude 10. listopadu písničkář Jan Burian s kytaristou Wenem Luyuanem, kteří připravili improvizač­ní večer I čchi – spolu.

Ve středu 15. listopadu pak přijdou na řadu dokumentár­ní filmy Satiated Village, Dance with Grandmothe­r a Back to Huamulin, sledující život v odlehlých čínských provinciíc­h. Jejich režisérky pro diváky zároveň připraví večeři. Na závěr – ve dnech 18., 21., 22. a 23. listopadu – nabídne Archa společnou inscenaci režisérky Jany Svobodové a Wen Hui nazvanou Obyčejní lidé. kul

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic