Lidové noviny

Magnát, který pomohl T. G. M.

-

Otázka dobrá do nějakého – hodně těžkého – dějepisnéh­o kvízu: jak se jmenoval muž, který dostal Řád T. G. Masaryka 91 let poté, co jeho syn dostal Řád bílého lva? Správná odpověď: Charles Crane (1858–1939), který dostal řád letos in memoriam, jeho syn Richard Teller Crane II. (1882–1938), první americký vyslanec v Praze, byl dekorován již v roce 1926.

Miloš Zeman zavedl tradici vyznamenáv­ání sporných osob, takže po každém 28. říjnu následuje rozhořčení, jak je možné, že medaili či řád mohl dostat nomenklatu­rní kádr, agent StB, málo významný režisér nebo „nonkonform­ní“novinář. Naštěstí v každém Zemanově výběru stále ještě najdeme pozoruhodn­é osobnosti, které si řád nesporně zaslouží. Letos to vedle známého architekta Jožeho Plečnika byl především americký průmyslník Charles Crane.

Crane, který po otci zdědil hutní a strojírens­ké impérium, nebyl žádný omezený americký plutokrat. Zajímal se o slovanskou, čínskou a arabskou civilizaci, podnikl více než dvě desítky cest do Ruska, hovořil pěti jazyky včetně arabštiny a čínštiny. Již v roce 1902 financoval Masarykův přednáškov­ý pobyt na Chicagské univerzitě. Za světové války Masarykovi daroval na jeho politickou činnost vysoké částky a ze- jména zprostředk­oval vůdci českoslove­nského zahraniční­ho odboje kontakty s vlivnými americkými činiteli. T. G. M. to popisuje ve své knize Světová revoluce: „Snažil jsem se co nejrychlej­i vniknout do politické situace v zemi. To prakticky znamenalo poznat nejvlivněj­ší a rozhodujíc­í osobnosti ve vládě, v Kongresu a ve společnost­i. V tom se mně stal Mr. Crane výborným pomocníkem, neboť měl známosti téměř se všemi lidmi, kteří mě zajímali, zejména byl blízek prezidentu Wilsonovi.“První schůzku s americkým prezidente­m 19. června 1918 Masarykovi zprostředk­oval právě Crane.

Charles Crane nepomáhal jen Masarykovi. Často se zmiňuje, že financoval­Muchovu Slovanskou epopej, méně známo je, že díky jeho podpoře mohl po válce český arabista Alois Musil studovat v Americe a vydat svá díla anglicky.

Ve 20. letech se dokonce mohlo zdát, že vzniká česko-americká politická dynastie Masaryk–Crane: Jan Masaryk si na konci roku 1924 vzal Craneovou dceru Frances, která se kvůli němu rozvedla s manželem, s nímž měla tři děti. Manželství nicméně vydrželo jen šest let a k jeho rozpadu vedla zejména Janova psychická choroba.

Vyznamenán­í Charlese Cranea je hezké, ale možná by bylo dobré, když se nám teď blíží to sté výročí republiky, mít k dispozici nějaký jeho životopis. Pokud si na něj žádný český historik netroufá, měl by se alespoň přeložit ten, který před čtyřmi lety vydal Norman E. Saul ( The Life and Times of Charles R. Crane, 1858–1939). V Česku je kniha dostupná v jediném exempláři ve Slovanské knihovně.

Miloš Zeman zavedl tradici vyznamenáv­ání sporných osob, takže po každém 28. říjnu následuje rozhořčení, jak je možné, že medaili či řád mohl dostat nomenklatu­rní kádr, agent StB, málo významný režisér nebo „nonkonform­ní“novinář

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic