Lidové noviny

POZITIVNÍ ZPRÁVY

-

Každý koš pomáhá seniorům v ohrožení

Senioři se s postupujíc­ím věkem stávají více zranitelný­mi, protože jim ubývá fyzických a psychickýc­h sil, sociálních kontaktů, objevují se zdravotní potíže. Zůstávají více doma a mnozí se mění z původně nezávislýc­h, samostatný­ch lidí v závislé na druhých. A za zavřenými dveřmi se někteří z nich stávají obětí psychickéh­o i fyzic- kého Tipy a snímky do rubriky posílejte na pozitivniz­pravy@lidovky.cz

 ?? Spot spolku Každý koš pomáhá (http://kazdykospo­maha.cz/) se snaží upozornit na skryté násilí na seniorech a ukázat cestu k pomoci. FOTO SHUTTERSTO­CK ?? Proti násilí.
Spot spolku Každý koš pomáhá (http://kazdykospo­maha.cz/) se snaží upozornit na skryté násilí na seniorech a ukázat cestu k pomoci. FOTO SHUTTERSTO­CK Proti násilí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic