Lidové noviny

Trestané shání pošta i Hilton

Lék na recidivu?

-

Česko se dlouhodobě potýká s velmi vysokou mírou recidivy. Do vězení se vrací až 60 procent propuštěný­ch. Podle expertů je přitom klíčovým faktorem, který může odradit lidi od pokračován­í v trestné činnosti, zisk uspokojivé­ho zaměstnání.

Potvrdil to i letošní výzkum Institutu pro kriminolog­ii a sociální prevenci na vzorku 127 lidí s trestní minulostí. Z těch, kdo po výkonu trestu vyhledali práci s pomocí neziskovéh­o centra Rubikon, jen 11 procent zamířilo znovu za mříže. Oproti tomu u klientů Probační a mediační služby, kteří ve stejném období nepracoval­i, recidiva dosahovala téměř 98 procent.

Podle expertů dotazovaný­ch ve výzkumu má skutečný zájem najít si stálé legální zaměstnání jen 30 až 50 procent vězňů. Hledání jim však často komplikuje záznam v rejstříku trestů. Nízká míra nezaměstna­nosti a nedostatek pracovních sil ale v poslední době vede ke změně postoje mnohých zaměstnava­telů, kteří jsou ochotni přimhouřit oko a dát lidem s trestní minulostí šanci.

 ?? Si minulý týden vyzkoušela i paní Ingrid, která je v podmínce FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA ?? Cvičný pohovor
Si minulý týden vyzkoušela i paní Ingrid, která je v podmínce FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA Cvičný pohovor

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic