Trestané shání pošta i Hilton

Lék na recidivu?

Lidove noviny - - Domov -

Česko se dlouhodobě potýká s velmi vysokou mírou recidivy. Do vězení se vrací až 60 procent propuštěných. Podle expertů je přitom klíčovým faktorem, který může odradit lidi od pokračování v trestné činnosti, zisk uspokojivého zaměstnání.

Potvrdil to i letošní výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na vzorku 127 lidí s trestní minulostí. Z těch, kdo po výkonu trestu vyhledali práci s pomocí neziskového centra Rubikon, jen 11 procent zamířilo znovu za mříže. Oproti tomu u klientů Probační a mediační služby, kteří ve stejném období nepracovali, recidiva dosahovala téměř 98 procent.

Podle expertů dotazovaných ve výzkumu má skutečný zájem najít si stálé legální zaměstnání jen 30 až 50 procent vězňů. Hledání jim však často komplikuje záznam v rejstříku trestů. Nízká míra nezaměstnanosti a nedostatek pracovních sil ale v poslední době vede ke změně postoje mnohých zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni přimhouřit oko a dát lidem s trestní minulostí šanci.

Si minulý týden vyzkoušela i paní Ingrid, která je v podmínce FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA

Cvičný pohovor

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.