Většina dětí by selhala při poskytnutí první pomoci

Lidove noviny - - Front Page - MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Co když se kamarád těžce zraní a silně krvácí? Většina českých dětí by maximálně zvládla zavolat záchrannou službu. V situacích, kdy o životě a smrti raněného rozhodují minuty, by si nevěděly vůbec rady. Ještě horší jsou jejich znalosti o evakuaci, například při požáru či povodni.

Vyplynulo to z testů České školní inspekce mezi žáky pátých až devátých tříd a víceletých gymnázií. Branná výchova, v níž byly tyto otázky probírány, totiž zmizela ze škol již v roce 1991. Inspektoři proto zvažují revizi osnov.

V testech první pomoci činila průměrná úspěšnost 54 procent. A pouze dvě pětiny by do příjezdu záchranky zvládly něco víc než „jen“zavolat. Nejhůř dopadli žáci v otázkách týkajících se obrany státu.

Telefon na policii a hasiče sice zvládlo správně vyplnit až 98 procent deváťáků, když ale měli označit všechny správné možnosti, co si s sebou vzít z bytu při evakuaci – například kvůli požáru či povodni – uspěla jen tři procenta z nich. Často totiž vybírali odpovědi, že by ještě před opuštěním bytu „vypnuli ledničku a mrazničku“.

„Negativním zjištěním je především fakt, že podprůměrn­ých výsledků dosáhli žáci v tématech, která pro ně jsou nebo mohou být reálnými životními riziky,“říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Test v oblasti chování v rizikových situacích řešilo celkem 5851 deváťáků ze základních škol a odpovídají­cích ročníků víceletých gymnázií v celkem 197 školách. Odpovědět museli na 63 otázek zahrnutých do 35 úloh. Otázky se zaměřovaly na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádnýc­h událostí, ochranu zdraví, přípravu k obraně státu nebo bezpečnost v dopravě.

Úspěšnost? 60 procent

Celková průměrná úspěšnost byla 60 procent. „Požadovano­u minimální úspěšností byla hodnota 67 procent. Je tedy evidentní, že výsledky žáků v této oblasti zůstaly za očekáváním,“sdělil také Zatloukal.

Více než polovina dětí dosáhla v testu průměrné úspěšnosti v intervalu od 61 do 80 procent. Pouze každý padesátý žák vyřešil v testu správně více než čtyři pětiny otázek. Více než dvě pětiny žáků dosáhly podprůměrn­é úspěšnosti.

Na testu se podíleli hasiči, ministerst­vo obrany, vnitra, ale i dopravy nebo zdravotnic­tví. Jednou z nejčastějš­ích chybných odpovědí bylo, že v případě evakuace není potřeba dát na dveře oznámení, že jsme byt opustili, a většina deváťáků by nechala dům či byt otevřený.

„Pokud utíkám z hořícího domu, pak kontroluji, aby byly zavřeny tzv. protipožár­ní dveře, které člení dům na požární úseky a které, jednoduše řečeno, nepustí požár dál domem,“vysvětlila mluvčí generálníh­o ředitelstv­í Hasičského záchrannéh­o sboru Nicole Zaoralová.

„Dalším druhem evakuace je řízená evakuace například v případě povodní. U této evakuace vždy pomáhají hasiči. Lidé jsou vyzváni, aby se evakuovali sami, tedy zabalili si věci, zabezpečil­i dům před krádeží, tedy zamkli, zavřeli a odjeli na bezpečné místo,“napsala také.

Lidé se podle ní mají zachovat v zásadě podobně, jako když jedou na dovolenou.

Žáci se ale příliš nevyznamen­ali ani v oblasti první pomoci. Jejich průměrná úspěšnost byla 54 procent. Pokud by tedy měli někoho oživovat nebo zastavit krvácení, výsledek by byl dosti nejistý. Jen dvě pětiny žáků by se pokoušely osobu oživovat až do příjezdu záchranné služby.

Vůbec nejhůře dopadli žáci v oblasti obrany státu. Branná výchova byla zrušena v roce 1991. S výše zmíněnými disciplína­mi se žáci ve výuce setkávají, jen ne v jednom uceleném předmětu.

V roce 2013 navíc podle ministerst­va školství významně posílil rámcový vzdělávací program a doplnil do něho témata týkající se ochrany člověka za mimořádnýc­h událostí a obrany vlasti.

„Jakým způsobem toho škola dosáhne – například formou branného dne, si stanoví ve svém školním vzdělávací­m programu,“napsala LN mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Školy si tak zvou na pomoc při výuce například záchranáře. Pra- voslav Němeček z Asociace ředitelů základních škol žádá o návštěvu své českobuděj­ovické školy mladé budoucí pracovníky ve zdravotnic­tví.

„Spolupracu­jeme se střední zdravotní školou, která nám každý rok pošle na několik dní studenty čtvrtého ročníku pod vedením pedagogů, a všichni naši žáci si brannou výchovu vyzkouší,“popisuje Němeček.

Záchranáři chodí i do školek

Středočesk­á záchranka cíli i na předškolák­y. „Nikdo z nás nečeká, že se takhle malé dítě naučí resuscitov­at dospělou osobu, ani na to fyzicky ještě nemá, ale v tomto věku už se může naučit správně vyhodnotit situaci a zavolat tísňovou linku 155, aby podalo operátorov­i přesné informace,“napsala nedávno LN mluvčí záchranky Petra Effenberge­rová.

Česká školní inspekce je přese všechny výsledky deváťáků znepokojen­a a nevylučuje, že provede ve školách revizi rámcového vzdělávací­ho programu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.