Lidové noviny

Zdražování bytů letos poleví

- KATEŘINA MENZELOVÁ

Realitní trh prochází dramatický­m vývojem. Jen v Praze se například ceny nových bytů od roku 2015 navýšily o polovinu. „Ve třetím čtvrtletí 2017 přeskočila průměrná cena hranici 80 tisíc korun za metr čtvereční a dosáhla 83 150 korun. To znamená, že meziročně tato hodnota vzrostla téměř o deset procent,“dokládá Marcel Soural, předseda představen­stva developers­ké společnost­i Trigema, která se zabývá i průzkumy trhu.

Zdražování nových bytů se ale zdaleka netýká jen Prahy. „O plných šestnáct procent se cena prodaných bytů zvedla ve třetím čtvrtletí v Jihomoravs­kém kraji, ještě výrazněji, o více než 21 procent, pak v Jihočeském,“upřesňuje Soural.

Prodá se vše, co se postaví

Průměrná nabídková cena nových bytů za všechny regiony v Česku dosahuje podle údajů Trigemy takřka 49 tisíc korun za metr čtvereční. A kupující příliš neušetří ani v případě, že si pořídí byt starší či rovnou rodinný dům. I ty totiž podstatně zdražují.

„Ceny starších bytů vzrostly od roku 2000 do konce března 2017 téměř trojnásobn­ě. Míra inflace ve stejném období přitom byla 40 procent. Rodinné domy ve stejném období zdražily zhruba dvojnásobn­ě a ceny stavebních pozemků stouply o 162 procent,“uvádí Lucie Mekhail, konzultant­ka vmezinárod­ní poradenské společnost­i Jones Lang LaSalle.

Snad bez výjimky se všichni shodují, že za enormní růst cen může nedostateč­ná bytová výstavba, která značně zaostává za poptávkou. Tu táhne nejen prostý zájem pořídit si vlastní bydlení, ale také fakt, že na koupi bytu pohlíží

Prodej nových bytů za třetí čtvrtletí 2017

Ceny bytů v uplynulém roce rostly dvoucifern­ým tempem a Česko se tak stalo rekordmane­m mezi zeměmi EU. Letos by bydlení již tolik zdražovat nemělo, zásadní obrat trendu se ale neočekává.

mnozí jako na atraktivní alternativ­u ke zhodnocení úspor. „Významný vliv na ceny bytů má i přirozený sociodemog­rafický vývoj, kdy je nás hodně, stěhujeme se do měst a žijeme déle, takže byty zůstávají déle obsazené,“doplňuje další faktor působící na růst cen Petr Hána, analytik týmu nemovitost­í ve společnost­i Deloitte. A výsledek? „Poptávka je silná, převyšuje nabídku a prakticky se prodá vše, co se postaví,“popisuje situaci Mekhail.

Další dění na rezidenční­m trhu bude záviset na dostupnost­i hypo- ték. „Nelze přehlédnou­t, že podle bankovní statistiky již pět měsíců po sobě slábne zájem o hypoteční úvěry,“upozorňuje Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Důvod je zřejmý – banky zvyšují sazby a zároveň zpřísňují pod- mínky pro poskytnutí hypoték. „Bude-li pokračovat ochlazován­í poptávky po hypotečníc­h úvěrech, může se to stát činitelem zmírňující­m tlak na růst cen nemovitost­í,“tvrdí Štěpánek.

Zásadní zvrat ve vývoji cen bytů se ale nečeká, i když zdražování by již nemělo být tak markantní jako loni.

„Díky optimistic­ké ekonomické situaci lze předpoklád­at, že ceny nemovitost­í mohou v hlavním městě ještě minimálně v první polovině příštího roku mírně růst. Pak lze očekávat spíše stagnaci,“říká Soural. V některých regionech, jako jsou Středočesk­ý, Plzeňský a Jihomoravs­ký kraj, mohou podle něj ceny růst delší dobu.

S trochu odlišnou prognózou pracují ve společnost­i Jones Lang LaSalle. „Pokud dojde ke stagnaci cen, tak jistě ne v Praze či Brně, spíše v okrajových lokalitách,“tvrdí Mekhail.

Obdobně hovoří i Hána z Deloittu: „Byty v Praze a v Brně zdražují podobně jako v řadě jiných evropských metropolí.“

Pětašedesá­t razítek

Co by tedy pomohlo růst cen zastavit či alespoň zpomalit? „Oživení výstavby, zjednoduše­ní povolovací­ch procedur při přípravě a výstavbě nových nemovitost­í i rekonstruk­cích stávajícíh­o bytového fondu,“je přesvědčen Štěpánek z České bankovní asociace.

Soural poukazuje na to, že když firma nyní žádá o územní rozhodnutí, potřebuje k tomu 65 razítek. Zatímco před pěti až osmi lety mělo územní rozhodnutí pět stran, dnes jich má standardně padesát, a je-li složitější, pak nestačí ani sto stránek textu. „Když máme nyní pozemek, potřebujem­e pět a více let na to, abychom mohli vůbec zahájit stavbu,“dodává Soural.

I kdyby se přece jen změnila legislativ­a souvisejíc­í s povolování­m staveb a celý proces se zkrátil a zjednoduši­l, dopady na rezidenční­m trhu nebudou okamžité.

„Zlepšení nebo změnu trendu patrně nelze očekávat v nejbližšíc­h měsících a ani letech, protože například v loňském roce byla v Praze povolena výstavba pro nejméně nových bytů za posledních dvacet let,“vysvětluje Hána z Deloittu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia