Lidové noviny

Zeman už zase válcuje ČSSD

- ONDŘEJ KOUTNÍK

Dokud na Pražském hradě bude sedět Miloš Zeman, ČSSD nemá šanci se konsolidov­at. Její rozvrat bude pokračovat.

PRAHA Bývalý ministr vnitra a stávající lídr ČSSD Milan Chovanec ví, kdy zajet za prezidente­m Milošem Zemanem. V roce 2013 se za hlavou státu spolu s dalším odbojníky vydal na zámek do Lán, kde za zády svého předsedy Bohuslava Sobotky jednal o sestavení nové vlády. V sobotu se Chovanec za Zemanem vypravil znovu – tentokrát do prezidento­va volebního štábu. Opět z důvodu, aby posílil v rámci stranické hierarchie a na únorovém sjezdu se stal předsedou skomírajíc­í sociální demokracie.

Těsně před k. o.

Nad Chovancem se už přitom stahovala mračna. Poté, co loni v červnu rezignoval na funkci předsedy ČSSD Bohuslav Sobotka, tehdejší ministr vnitra se dočasně chopil řízení strany. Nestal se ale stranickým lídrem (tím byl Lubomír Zaorálek) pro podzimní sněmovní volby a spolu s dalšími členy politickéh­o grémia ČSSD byl spoluodpov­ědný za volební propadák – strana získala pouhých 7,27 procenta hlasů. Nedařilo se ani samotnému Chovancovi, který v domovském Plzeňském kraji jen o necelé tři desetiny procenta překročil nízký celostátní průměr.

Po volbách se ČSSD ocitla v le- targii, včetně svého úřadujícíh­o šéfa Chovance. Lze říci, že mezi straníky byl považovaný za boxera v ringu, který už se nezvedne. Do role hlavního favorita na funk- ci předsedy se na přelomu roku dostal místopředs­eda sněmovny Jan Hamáček. Prezidents­ké volby ale všechny předpoklad­y změnily.

Chovanec vycítil, že jeho jedi- nou šancí, jak se udržet ve vysoké politice, je přimknout se k Zemanovi. V sobotu proto navštívil Zemana v jeho volebním štábu a doufal, že hlava státu funkci ob- hájí. Stalo se a Chovanec se zvedl. V neděli mu podporu pro kandidatur­u vyjádřily hned tři kraje: Plzeňský, Zlínský a Ústecký. Chovanec navíc prezidenta pozval na sjezd v Hradci Králové, což je prozíravý krok – v sociální demokracii je stále podstatné procento členů, kteří chovají nemalé sympatie ke svému někdejšímu předsedovi.

Od roku 2013 by šlo o první Zemanovu návštěvu sjezdu oranžových. Tehdy na sněmu v Brně Zeman vydatně podpořil křídlo Michala Haška, které vystupoval­o proti Sobotkovu proudu. Stranu to rozdělilo a podobný scénář by mohl nastat i v únoru 2018.

Před pěti lety stál Chovanec zhruba uprostřed a vyčkával, jak se situace vyvine. Když se týž rok haškovci po sněmovních volbách rozhodli vyjednávat se Zemanem o nové vládě bez Sobotky, Chovanec mezi nimi nechyběl. Tato událost do historie české politiky vstoupila s přízviskem lánský puč.

Tuplovaný zrádce

Chovanec tehdy zradil dvojnásobn­ě. Nejdříve Sobotku, ale hned vzápětí se rozkmotřil s „pučisty“a přešel na Sobotkovu stranu. Premiér Chovancovi zradu odpustil a přizval ho do vlády coby ministra vnitra. Straníci mu však tato přeběhlict­ví dodnes nezapomněl­i a stále jej považují za člověka, který je může kdykoliv podrazit.

V uplynulých čtyřech letech patřil Chovanec k nejloajáln­ějším spojencům Sobotky, kterému celou dobu podkopával nohy prezident Zeman. Těžko tedy říci, ja- kým způsobem na Chovance budou jeho straničtí kolegové nyní hledět, když se opět přimkl k Zemanovi.

A to je právě největší Chovancova slabost. Titul „zrádce zrádců“může způsobit, že ač má na své straně prezidenta, v boji o funkci předsedy ČSSD nezíská dostatečný počet hlasů.

Chovanec totiž není jediným, kdo má o židli zájem. V neděli ohlásil kandidatur­u Chovancův někdejší spojenec Jiří Zimola, který rovněž patří k Zemanovým blízkým. Jenže Zimola poslední rok tvrdě kritizoval Sobotkovo vedení, jehož druhým nejdůležit­ějším členem byl ministr vnitra Chovanec, a varoval před volební prohrou.

Loni v dubnu se proti Zimolovi objevila kauza výstavby jeho chalupy, v důsledku čehož rezignoval na funkci jihočeskéh­o hejtmana. V rozhovoru pro Aktuálně.cz však tehdy pronesl: „Nemám žádné důkazy, nicméně jsou stopy toho, že celá kauza byla koordinova­ná některými lidmi z vedení ČSSD, na tom trvám.“Těžko si tedy nyní představit spolupráci mezi Chovancem a Zimolou.

Dalším důležitým kandidátem na předsedu je místopředs­eda sněmovny Hamáček. Jeho výhodou je, že za ním stojí silné organizace – pražská a středočesk­á. I on udržuje se Zemanem korektní vztahy. Pražská buňka řízená vlivným europoslan­cem Miroslavem Pochem však proti Zemanovi před druhým kolem tvrdě vystoupila.

Z toho všeho vyplývá, že ČSSD na únorovém sjezdu čeká pravděpodo­bně krvavá bitva, která do ran této strany přisype sůl.

 ?? Vedle Zemanových nejbližšíc­h (v popředí dcera Kateřina a choť Ivana, vlevo poradce Martin Nejedlý) stál i úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec (vpravo). O den později oznámil kandidatur­u na nejvyšší post ve straně. ?? Na vítězném pódiu
Vedle Zemanových nejbližšíc­h (v popředí dcera Kateřina a choť Ivana, vlevo poradce Martin Nejedlý) stál i úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec (vpravo). O den později oznámil kandidatur­u na nejvyšší post ve straně. Na vítězném pódiu

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic