Lidové noviny

Přetížit a potrestat

-

Kauza přerozdělo­vání incidenční­ch sporů na ostravském krajském soudu nepatří k těm, kvůli kterým lidé vezmou trafiky útokem. Je však dramatický­m svědectvím o tom, jak může vypadat vztah šéfů soudů a řadových soudců.

Je pochopitel­né, že se vedení soudu snažilo vyřešit problém vršících se tisíců insolvenčn­ích věcí na zoufale poddimenzo­vaném a přetíženém insolvenčn­ím úseku. Je ale otázkou, zda bylo legitimní zvolit cestu, kdy předsedkyn­ě soudu Iva Hrdinová vyprázdnil­a některým soudcům agendu předvídano­u rozvrhem práce a namísto toho jim začala přidělovat agendu úplně jinou, navíc vmnožství, které sama stanovila. V takové situaci se soudci stali otroky své šéfové a mohli jen doufat, že tak jedná čistě s cílem zachránit chod soudu a nesleduje tím i jiné zájmy – třeba vysvléknou­t je z taláru.

Okolnosti ostravskéh­o případu přitom vzbuzují pochybnost­i. Balík incidenční­ch sporů totiž Hrdinová přidělila i čtyřem soudcům, které považovala za problémové a měli podprůměrn­ou výkonnost. V kárné žalobě na soudce Aleše Volného výslovně uvedla, že jeho (již bývalí) kolegové Hana Axmanová a Petr Orel po přidělení nové práce raději odešli do penze. Orel pak jako svědek kárnému soudu řekl, že byl pod tlakem předsedkyn­ě a svůj odchod z justice považuje za nespravedl­ivý. Eva Slaběňákov­á zase řekla, že je několik let ze strany vedení ostravskéh­o soudu šikanována.

Úkolem soudních funkcionář­ů je kromě jiného zbavovat se „slabých kusů“cestou kárných žalob. Kárný senát jim ale jasně řekl, že nelze soudce nejprve sporným způsobem zatížit a pak je chtít trestat za to, že nestíhají.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic