Lidové noviny

Ocenění pro doyeny i obětavé ženy

Galavečer Právník roku: tleskalo se obhájci disidentů, bývalému ústavnímu soudci i advokátce sestry z Rumburku

- KRISTIÁN LÉKO

Porota soutěže Právník roku letošní seznam laureátů seskládala zdařile – nechyběli zkušení právníci ocenění za celoživotn­í přínos, ale ani právníci z mladší generace, mezi oceněnými zároveň byli jak advokáti, tak soudci, sympaticky byla zachována i genderová rovnost.

Nejvyšší poctu si z brněnského Bobycentra odnesl advokát Jiří Machourek, jenž od konce 70. let obhajoval desítky disidentů (nejen) v politicky motivovaný­ch procesech. Zjevně dojatý doyen brněnské advokacie uvedl, že stále nevěří tomu, že si ocenění zaslouží. „Je to vyvrcholen­ím mé advokátní kariéry. Titul přijímám s pokorou a vědomím, že bylo zejména přihlédnut­o k mé činnosti v období totality,“řekl Machourek. Na jeho příběhu je zajímavé, že na rozdíl od jiných disidentů po roce 1989 nevyužil změny režimu ke kariérnímu vzestupu. V roce 1990 sice přijal nabídku ministryně spravedlno­sti Dagmar Burešové stát se „čističem“brněnského krajského soudu, ve funkci ale vydržel sotva půl roku a pak se vrátil do advokacie.

Sošku svatého Yva dostali „za zásluhy“také dva bývalí soudci – Zdeněk Novotný za občanské právo a Vojen Güttler za právo ústav- ní. Čerstvý sedmdesátn­ík Novotný strávil v justici 45 let a poslední dvě dekády se na Nejvyšším soudu zabýval pracovním právem. V justici svou kariéru začal i třiaosmdes­átiletý Güttler, v roce 1970 ale musel odejít, neboť byl spoluzakla­datelem Klubu angažovaný­ch nestraníků. Za normalizac­e se živil jako podnikový právník a po roce 1992 se stal soudcem federálníh­o Ústavního sou- du. O rok později pak nastoupil na Ústavní soud samostatné České republiky, kde strávil 20 let.

Cenu za trestní právo si odnesla advokátka Iva Jónová za obhajobu zdravotní sestry z Rumburku, kte- rou zprostila obžaloby kvůli šesti podezřelým úmrtím pacientů. Ocenění za služby pro bono získala advokátka Alena Vlachová, která pomáhá dětem, které nespravedl­ivě zabředly do exekucí.

 ?? Na fotografii zleva Miroslav Chochola (ředitel Epravo.cz, spolupořad­atele soutěže), Stanislav Mikeš a Martin Štika (2. a 3. místo v kategorii Talent roku), Zdeněk Kučera (právo IT), Barbara Pořízková (finanční právo), Zdeněk Novotný (občanské právo), Mich ?? Právníci roku 2017.
Na fotografii zleva Miroslav Chochola (ředitel Epravo.cz, spolupořad­atele soutěže), Stanislav Mikeš a Martin Štika (2. a 3. místo v kategorii Talent roku), Zdeněk Kučera (právo IT), Barbara Pořízková (finanční právo), Zdeněk Novotný (občanské právo), Mich Právníci roku 2017.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic