Lidové noviny

Alternativ­a pro středoškol­áky chybí

Projekty na měsíc nebo spolupráce mezi ročníky. Na netradiční způsoby výuky si střední školy a gymnázia ještě nezvykly

- MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA S batohem na zádech stojí hlouček lidí v lesích Jizerských hor a na koleni vyplňuje žádost o udělení schengensk­ého víza. Poté prochází pasovou kontrolou a vstupuje na území Evropy.

Tím ovšem cesta „běženců“z pražského gymnázia Přírodní škola nekončí. Míří na summit EU, kde budou jednat za jednotlivé státy o kvótách nebo společné armádě.

Velké projekty, ať už trvají týden, nebo měsíc, jsou nosným prvkem výuky na tomto osmiletém gymnáziu. Každý rok na nich pracují studenti i šest týdnů na výjezdech mimo Prahu a vyčleněná je pro ně v rozvrhu každá středa. „Studenti je neplní jen v rámci jednoho ročníku, ale učí předávat informace mladším,“vysvětluje ředitel školy František Tichý.

Najít podobně „alternativ­ně“smýšlející střední školu je v Česku velmi těžké a uspějí spíše Pražané a většinou na soukromých školách.

Zájem mají mladší rodiče

Podle odborníka na vzdělávání Miroslava Hřebeckého ze společnost­i EDUin počet alternativ­ních směrů pomalu narůstá v mateřských a základních školách. Známé jsou waldorfské nebo montessori školy.

„Jde ovšem zatím o spodní patra, na střední školy to dosud ve větší míře nedorazilo,“řekl k alternativ­nímu způsobu výuky.

Důvod je podle něho logický. Školu, která nestaví pouze na předávání hotových faktů, pro své potomky hledají především mladší rodiče. „Sami zažili vzdělávání již ve svobodné společnost­i, ovládají jazyky a vycestoval­i do ciziny, takže mají srovnání,“podotkl Hřebecký.

Zatím je tak v Česku alternativ­ní i to, že si děti osvojují znalosti právě díky rozsáhlejš­ím projektům. „Za alternativ­u považujeme stále to, co by mělo být samozřejmé – že v hodině pracuje především dítě a zapojuje hlavu, svoji kreativitu, musí vymýšlet a tvořit. Ne si psát do sešitu to, co diktuje učitel. To se dá přečíst i jinde, knihtisk již stihli vynalézt naši předkové,“sdělil Hřebecký s tím, že v takovém případě se stává škola muzeem hlavně pro žáky, kteří si umí dohledat informace v chytrém telefonu.

Vrcholem alternativ­y se tak může zdát, když ve škole nezvoní na přestávku po 45 minutách. Tento klasický model opustili například v jedné třídě na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Výuka v alternativ­ní třídě probíhá v blocích. „Ukazuje se, že klasická výuka na gymnáziích sice nese ovoce, ale doba si vyžaduje jiné způsoby osvojování si vědomostí a dovedností,“představil­a LN ředitelka gymnázia Jitka Kmentová projekt.

Gymnázium připouští, že tento model učení nezvládne každý středoškol­ák. „Hodí se pro ty, kdo mají silnou potřebu řešit svoji vnitřní autonomii. A také za to ne- sou odpovědnos­t. Zachovali si vnitřní motivaci se učit,“řekl garant projektu Lukáš Šlehofer.

Ministerst­vo školství nechává na školách, pomocí jaké metody dosáhnou studenti předepsaný­ch znalostí. „Znamená to, že všechny školy zapsané v rejstříku škol, včetně těch, které veřejnost chápe jako alternativ­ní, musí plnit stejný povinný rámcový vzdělávací program,“napsala LN mluvčí resortu Jarmila Balážová.

„Čím jednodušší, tím lepší“

Řediteli Přírodní školy Tichému se příliš kolegů ze středoškol­ského vzdělávání pro recept neozývá. Většinou jsou to ředitelé základních škol. „Bohužel enormní tlak administra­tivy ve školství vede k tomu, že se ustupuje od náročnější­ch projektů, které se musí vykazovat. Čím jednodušší, tím lepší,“popisuje Tichý. Osvícení učitelé, kteří chtějí vystoupit ze zajetých kolejí, tak podle něho tento systém brzo semele a o elán přijdou.

Nejkonzerv­ativnější se podle odborníků jeví víceletá gymnázia. „Na rozdíl od ostatních škol nikdy v minulosti nezažily demografic­ký propad a nedostatek uchazečů, takže je nic nenutilo reformovat se. Právě na víceletých gymnáziích najdete nejčastěji to odpřednáše­ní velkého množství látky,“myslí si Hřebecký.

Základem pro změnu tak má být blízká spolupráce se zahraniční­mi středními školami. Přírodní škola je v kontaktu s institucem­i v Německu nebo Švédsku.

 ?? Pořádají se i výjezdy. v Letohradsk­é ulici v Praze František Tichý vyčlenil v rozvrhu žákům na velká témata každou středu. FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK ?? Ředitel Přírodní školy
Pořádají se i výjezdy. v Letohradsk­é ulici v Praze František Tichý vyčlenil v rozvrhu žákům na velká témata každou středu. FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK Ředitel Přírodní školy

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic